Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 30012017 LVVK 4 905.00 s DPH špecifická služba 23. 01. - 27.01.2017 telefonický prieskum trhu RHL spol. s. o. r. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 160361 žiacky poznávací zájazd Oswienčim 1 449.80 s DPH prieskum trhu 20.06.2016 EZOTOUR, s. r. o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 201626 cestové žiakom - projekt Erasmus + 6 300,00 s DPH dodávateľ 31.08.2016 EVOLVO SRL OA Michalovce
Zmluva 5100821830C elektrina dodatokkzmluve s DPH dodatok k zmluve Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M049/2016 všeobecný materiál 100,37 s DPH M049/2016 KARLO Gabriel Záhorčák OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M034/2017 za pečiatky a podušky 78,79 s DPH M034/2017 LUKAČEK, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M019/2016 peňaženka 53,28 s DPH M019/2016 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M016/2017 kontrola nadmernej spotreby el. energie 972,00 s DPH M016/2017 Ing. Ďurovčík - DELI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M014/2017 Tonery 184,32 s DPH 1/215 M014/2017 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M 101/2013 ND na auto 199,90 s DPH M 101/2013 Bukasytl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva 1/2014 prenájom za reklamnú plochu 30.-ročne s DPH INKATHERM, s. r. o. Fraňa Kráľa č. 12, Michalovce OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 9782878915 za telefón 67,19 s DPH 0566441423 8. marca 2016 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 0612014 za ikebany 72,50 s DPH M018/2014 5. máj 2014 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 001786/2016 reklamné sl. balík Profesional 300,00 s DPH 1/2016 10.12.2016 Profesionálny register s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014VFA0029 čistiace prostriedkz 294,63 s DPH M100/2013 4. marca 2014 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M035/2014 za kytice 45,00 s DPH 27.06,2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M014-1/2016 odvoz lístia a konárov 481,54 s DPH 23,03,2016 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M027/2018 všeobecný materiál 308,57 s DPH 21,08.2018 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Faktúra 3008002562 preprava žiakov 410,00 s DPH 27.11.2048 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 04.12.2018
Faktúra 2019229 právna pomoc 237,00 s DPH 1/2006 15.11.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing.Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024