Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Novinky

 • Vážení študenti, v tomto školskom roku mate možnosť sa zapojiť do 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Na nástenke SOČ /horná chodba/ sú vyvesené odbory v ktorých môžete súťažiť. Prihláste sa u svojich vyučujúcich prípadne u metodičky SOČ - Ing. Marty Kušnírovej, do 18.12. 2018. Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie Michalovce.

  Naši žiaci a učitelia pripravili pre žiakov 9. ročníka z rôznych základných škôl zaujímavé aktivity, ukázali im učebne a predmety, ktoré sa u nás vyučujú. Keďže sa DOD uskutočnil v predvečer Mikuláša, žiakov sprevádzali anjeli aj čerti a Mikuláš každého žiaka odmenil sladkosťou.

  Na uverejnených fotografiách sa žiaci základných škôl nenájdu, nakoľko dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemáme podpísaný so základnými školami súhlas so zverejnením žiakov základných škôl.

 • Dňa 6. decembra 2018 žiaci tretieho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov už rokmi zaužívanú akciu „Mikuláš na OA“. Akciu zastrešovala Školská žiacka rada pri OA Michalovce. Anjeli, čerti a Mikuláš navštívili každú triedu, rozdali sladkosti aj dobrú náladu.

  Spevácky nadané triedy odmenili Mikulášsku družina peknou pesničkou. Akcia sa vydarila, žiaci aj učitelia si odniesli z návštevy Mikuláša pomaľované tváre, ruky a veselú myseľ.

 • Už je tradíciou, že študentská rada v spolupráci so študentmi 3. ročníka pripravujú pre prvákov imatrikuláciu. Imatrikulácia je spojená s rôznymi súťažami. Študenti majú možnosť preukazať svoje zručnosti a talent, za čo sú odmenení sladkou odmenou. Teraz už je na naších prvákoch ako si poradia so štúdiom na našej OA.

  Želáme im veľa úspechov.

 • Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárny Lučenec 2018". Naša žiačka Slávka Jalčová, 3. ročník, získala za nekonvenčný prístup k literárnej tvorbe prestížnu Cenu primátorky mesta Lučenec. Akcia Novohradskej knižnice bola ukážkou profesionálnej prípravy a prezentácie literárnej tvorby autorov bez obmedzenia veku.

  Víťazke blahoželáme.