Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Novinky

 • Dňa 21.6.2019 sa študenti 1. a 2. ročníka OA zúčastnili v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach na cestovateľskej prezentácii a následnej diskusii s cestovateľom Petrom Hoferekom s názvom 14 mesiacov stopom na ceste okolo sveta.

 • Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) programu eTwinning v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu vyhlásila literárnu súťaž – esej na tému:

  Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť

  „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“ Na tomto výroku Jeana Jacquesa Rousseaua je založený demokratický systém, v ktorom žijeme. Preto je dôležité, aby sme chápali, čo tento výrok znamená.

  Príspevky vyhodnotila porota zložená z pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národnej agentúry Erasmus+, učiteľov slovenského jazyka a občianskej náuky a pracovníkov NSS v Žiline. Porota brala do úvahy analýzu, argumentáciu, fakty, ale najmä vlastný názor, osobnú zaangažovanosť, vlastné uvažovanie a esejistický štýl.

 • V období od 1. 06. 2019 - 31. 10. 2019 máte možnosť objednať si známku ISIC v hodnote 10€, na našej škole u Mgr. Z. Kanocovej.

  Známku si môžete objednať aj priamo na www.objednaj-preukaz.sk, s doručením domov.

 • Olympiad on knowledge of Natural and Technological Hazards

  V apríli sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže Olympiáda vedomostí o prírodných a technologických ohrozeniach 2019. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Európskej a stredomorskej dohody o hlavných nebezpečenstvách Rady Európy v spolupráci s cyperskou civilnou ochranou.

  Cieľom projektu BeSafeNet „Chráňte sa pred katastrofami“, v rámci ktorého sa táto súťaž organizovala, je šíriť medzi mladými ľuďmi základné vedomosti o nebezpečenstvách a rizikách, ktoré ich môžu postihnúť, ak sa takéto udalosti vyskytnú.