Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Novinky

 • Dňa 27. 09. 2018 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 hod. Všetci rodičia sú srdečne vítaní.

 • Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2018 "O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA" organizovanej Literárnym klubom Bernolák v Trnave.

  Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii - próza Čestné uznanie. K úspechu gratulujeme.

 • Výberové kritéria pre záujemcov na absolvovanie zahraničnej stáže v Miláne, Taliansko v rámci projektu Erasmus +, ktorý je podporovaný Európskou úniou .

  Predpokladaný termín absolvovania stáže september – október.

  Bližšie informácie a vyplnenú prihlášku odovzdá každý záujemca koordinátorovi projektu Mgr. Leczovej Irene alebo triednym učiteľom do 20. mája 2018.

  Prihlášku nájdete na stránke www.oami.sk pod záložkou Projekty.

 • Dňa 30. apríla 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže organizovanej Slovenkou agentúrou životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii: autori od 15 do 19 rokov 3. miesto. Literárnej súťaže sa celkovo zúčastnilo 89 prác. Z úspechu sa veľmi tešíme a víťazke gratulujeme.

 • Dňa 26. apríla 2018 sa študentky tretieho ročníka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce Simona Paková a Nikola Hisemová zúčastnili regionálnej súťaže o najlepší podnikateľský plán, ktorý každoročne poriada Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61, Košice. So svojím podnikateľským plánom: Tetovacie štúdiou HOLLYSKIN TATTOO, s. r. o. ktorého odbornou konzultantkou bola Ing. Dana Kerekešová, získali v silnej konkurencii krásne 2. miesto.