• Priateľský
    • Skúsený
    • Online služby
    • Plní energie
 • Najnovšie

  Novinky

   • DOD
   • 4. 12. 2022
   • Deň otvorených dverí

    7. decembra 2022 od 8.30 - 12.00 hod. pozývame žiakov 9. ročníkov, rodičov a výchovných poradcov do priestorov Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce na DOD

    Program: prezentácia študijného odboru, duálneho vzdelávania, otvorené hodiny, diskusie a kultúrny program.

   • DOD: Čítať viac
   • Euroscola - Čo robí Európa pre mňa?
   • 8. 11. 2022
   • Žiaci našej školy, Obchodnej akadémie, aj v novembri pokračujú v aktivitách programu Euroscola. Dôkazom je aj dnešná prednáška s RNDr. Janou Machovou, vedúcou odboru informatizácie a grantov Mestského úradu v Michalovciach, ktorá nám porozprávala o financovaní zo zdrojov Európskej únie, a teda o tom, čo robí Európa pre každého jedného z nás. Mali sme možnosť uvedomiť si, že EÚ prostredníctvom svojich grantov zasahuje nielen do medzinárodného a národného konceptu, ale aj do toho regionálneho – toho, ktorý sa priamo dotýka nás, občanov Michaloviec a okolia.

   • Euroscola - Čo robí Európa pre mňa?: Čítať viac
   • Euroscola - Mapa Európy, v ktorej chcem žiť
   • 8. 11. 2022
   • Vo štvrtok, 27. októbra, sa v priestoroch našej školy v rámci programu Euroscola uskutočnilo v súčinnosti s Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach veľmi zaujímavé podujatie, a to prednáška na tému Mapa Európy, v ktorej chcem žiť. Dozvedeli sme sa množstvo praktických informácií o práci hraničnej polície na našej jedinej vonkajšej hranici schengenského priestoru, hranici s Ukrajinou, ktorá je dlhá presne 97,9 km. Obsahovo sa prednáška sústredila najmä na ochranu štátnych hraníc Slovenskej republiky a migráciu. Pani kapitánka nám ozrejmila aj čo je to profilácia osôb a samotní študenti si mali možnosť prakticky vyskúšať porovnávať osoby na základe čŕt ich tváre a ďalších špecifických znakov.

   • Euroscola - Mapa Európy, v ktorej chcem žiť: Čítať viac
   • Euroscola - Štrasburg 2022
   • 31. 10. 2022
   • Študenti 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie Michalovce sa prostredníctvom programu Euroscola dostali až do Európskeho parlamentu v Štrasburgu!

    Naša škola sa pravidelne zapája do mládežníckych iniciatív Európskej únie. Okrem úspešného programu EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu sme sa zapojili aj do programu Euroscola, vďaka ktorému sme dostali jedinečnú možnosť pozrieť si nielen mesto Štrasburg, ale aj samotný Európsky parlament.

   • Euroscola - Štrasburg 2022: Čítať viac
   • Euroscola - Ako funguje EÚ?
   • 31. 10. 2022
   • Obchodná akadémia - Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa tento školský rok zapojila do programu Euroscola v rámci ktorého sa v Štrasburgu stretávajú študenti vo veku od 16 do 18 rokov zo všetkých 27 členských štátov EÚ, kandidátskych krajín i bývalých členských štátov. Môžu tu spoločne diskutovať, obhajovať svoje názory, rokovať a hlasovať o uzneseniach o skutočných európskych otázkach, ale tiež ich meniť, dopĺňať a napokon aj prijímať. Majú možnosť oboznámiť sa s fungovaním európskych inštitúcií, debatovať o demokracii, základných právach, európskych hodnotách a vyjadriť svoj vlastný názor na rozhodnutia prijaté na úrovni Európskej únie.

   • Euroscola - Ako funguje EÚ?: Čítať viac
   • Otvorenie školského roka 2022/2023
   • 1. 9. 2022
   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 na školskom dvore OA Michalovce o 9,00 hod. Zraz žiakov je o 8,30 hod.

    Všetci žiaci musia mať pri vstupe do školy podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Plnoletí žiaci/zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov 2. – 4. ročníka podajú vyhlásenie elektronicky prostredníctvom Edupage. Žiaci 1. ročníka odovzdajú vytlačené podpísané tlačivo triednym učiteľom.

   • Otvorenie školského roka 2022/2023: Čítať viac
   • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
   • 27. 3. 2022
   • Dňa 21. 3. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo v online priestore. Naša žiačka Olexandra Pysarenko - 2. B v kategórii B3 sa umiestnila na 1. mieste a postupila do celoštátneho kola. Olexandre srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

    Mgr. E. Václavíková

   • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU: Čítať viac
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4