Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Novinky

 • Úspech žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach ocenený priamo usporiadateľmi RPIC Trebišov. Naši žiaci sa z celkového počtu zapojených žiakov (709) umiestnili na najvyšších miestach. Získali sme 1. miesto Slávka Jalčová 2. A, 4. miesto Kristína Čermáková 3. C a tiež 7. miesto Samuel Tóth 2. C.

  Z úspechu našich žiakov sa tešíme a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

  Fotka je stiahnutá priamo zo stránky iRPIC Trebišov.

 • Súťaž sa uskutočnila dňa 7.12.2017 s počtom - 10 žiakov.Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

  V odpise na rýchlosť - 1. miesto René Marcin 2.A 296,1 čistých úderov

  2. miesto Jakub Šimko 3.A 283,8 čistých úderov

  3. miesto Nikola Hajduková 3.B 238,4 čistých úderov

  V úprave textu - 1. miesto Slávka Jalčová 2.A 85 korektúr

  2. miesto René Marcin 2.A 80 korektúr

  3. miesto Nikola Hajduková 3.B 78 korektúr

 • 15. 11. 2017

  Oznamujeme všetkým platiteľom dane z príjmu - fyzickým osobám a právnickým osobám, že aj v tomto roku je naša škola zaregistrovaná ako prijímateľ dvoch percent dane z príjmu.

  Na základe tejto skutočnosti, prosíme všetkých rodičov našich žiakov, zamestnancov školy a ostatných sympatizantov školy, aby 2 % dane z príjmu za rok 2017 venovali našej škole. Takto získané finančné prostriedky škola využije na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačivá budú k dispozícii začiatkom roka 2018 u triednych učiteľov, na sekretariáte školy a na stránke školy v záložke 2 % dane.

 • Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnili oslavy Dňa študentov v zasadacej miestnosti Školského internátu na Považskej ulici 7 v Košiciach. Pri tejto príležitosti bola ocenená predsedom KSK JUDr. Zdenkom Trebuľom aj naša žiačka 2.A triedy Slávka Jalčová v kategórii vedomostí a odborných zručností.

  Uvádzame túto kategóriu:

  1. vedomostí a odborných zručností

  1. Slávka Jalčová - Obchodná akadémia Michalovce, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
  2. Ernest Seliga - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
  3. Sa
 • Dňa 16. 11. 2017 sa v priestoroch SZŠ v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo súťaže TANGRAM. Našu školu reprezentovali študentky 2.A triedy Slávka Jalčová, Kristína Gribová a Bianka Vargová. Svojou šikovnosťou a rýchlosťou v skladaní obrazcov si vybojovali 1.miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.