Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie
 • 14 mesiacov stopom na ceste okolo sveta

  Dňa 21.6.2019 sa študenti 1. a 2. ročníka OA zúčastnili v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach na cestovateľskej prezentácii a následnej diskusii s cestovateľom Petrom Hoferekom s názvom 14 mesiacov stopom na ceste okolo sveta.

 • Literárna súťaž - Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť

  Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS) programu eTwinning v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu vyhlásila literárnu súťaž – esej na tému:

  Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť

  „Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“ Na tomto výroku Jeana Jacquesa Rousseaua je založený demokratický systém, v ktorom žijeme. Preto je dôležité, aby sme chápali, čo tento výrok znamená.

  Príspevky vyhodnotila porota zložená z pracovníkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národnej agentúry Erasmus+, učiteľov slovenského jazyka a občianskej náuky a pracovníkov NSS v Žiline. Porota brala do úvahy analýzu, argumentáciu, fakty, ale najmä vlastný názor, osobnú zaangažovanosť, vlastné uvažovanie a esejistický štýl.

  Do súťaže sa úspešne zapojili aj študentky OA, Margaréta Fedorová (I.B)Slávka Jalčová (III.A). Ich súťažné práce si môžete prečítať v Zborníku študentských esejí literárnej súťaže eTwinning. 

   

 • Obnovenie platnosti preukazu ISIC nalepením známky

  V období od 1. 06. 2019 - 31. 10. 2019 máte možnosť objednať si známku ISIC v hodnote 10€, na našej škole u Mgr. Z. Kanocovej.

  Známku si môžete objednať aj priamo na www.objednaj-preukaz.sk, s doručením domov.

 • ISIC - predĺženie platnosti
 • Olympiáda vedomostí o prírodných a technologických ohrozeniach 2019

  Olympiad on knowledge of Natural and Technological Hazards

  V apríli sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže Olympiáda vedomostí o prírodných a technologických ohrozeniach 2019. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Európskej a stredomorskej dohody o hlavných nebezpečenstvách Rady Európy v spolupráci s cyperskou civilnou ochranou.

  Cieľom projektu BeSafeNet „Chráňte sa pred katastrofami“, v rámci ktorého sa táto súťaž organizovala, je šíriť medzi mladými ľuďmi základné vedomosti o nebezpečenstvách a rizikách, ktoré ich  môžu postihnúť, ak sa takéto udalosti vyskytnú.

  Našu školu reprezentoval 10-členný tím študentov 1. ročníka OA a dvaja náhradníci: M. Fedorová (1.B), P. Dremmel (1.B), N. Ubrežiová (1.B), M. Rajňačok (1.B), M. Jakubíková (1.B), V. Kočerhová (1.B), B. Harmanová (1.A), A. Tóth (1.A), CH. Kočiš (1.A), D. Statnik (1.A), P. Ujlaky (1.B), P. Sojka (1.B).

  Témy Olympiády 2019 boli: Zemetrasenia, Tsunami, Zosuvy pôdy, Rádiologické ohrozenia a Chemické ohrozenia.

  Súťaž prebiehala online formou v anglickom jazyku a pozostávala z testu (100 bodov) a eseje vypracovanej v anglickom jazyku o prírodnom alebo technologickom ohrození v okolí študentov (10 bodov). Z celkového počtu 110 bodov získal náš tím 81,17 bodov (72,50 z testu a 8,67 z eseje). Aj keď sa nášmu tímu nepodarilo zvíťaziť, Olympiáda bola cennou skúsenosťou pre všetkých študentov a príležitosťou obohatiť svoje vedomosti z danej oblasti.

   

  http://www.besafenet.net/en-gb/hazards

  http://www.besafenet.net/en-gb/olympiad-essays

   

 • ISIC informácie pre budúcich prvákov v šk. roku 2019/2020

  Žiadosť o vydanie preukazu žiaka a prihlášku za člena si môžete vyzdvihnúť u Mgr. Zuzany Kanocovej

 • 41 roč. SOČ

  Dňa 28.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo 41. ročníka SOČ. Zúčastnilo sa 10 študentiek s 5 -imi prácami.

  Súťažilo sa v dvoch odboroch a to:

  č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia, kde boli dve práce. Do obvodného kola postupujú : Michaela Mirzojanová, Daniela Biela a Natália Hospodárová s prácou: Rasizmus na našej škole. 

  č. 15 Ekonomika a riadenie boli tri práce. Do obvodného kola postupujú : Renáta Tokárová, Simona Andrašová s prácou: Raňajkáreň Je t´aime a Bianka Vargová, Frederika Sotáková s prácou: Psí hotel ROYALDOGS.

  Na 3. mieste sa umiestnili: Kristína Čačková, Adriana Semivanová s prácou : Usilovná včela.

  Všetkým gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

 • Valentínsky ples OA

  Dňa 18. 2. 2019 sa uskutočnil školský ples, ktorí organizovali študenti naších školských firiem, pod názvom Valentínsky ples. Zúčastnilo sa ho približne 100 študentov našej školy ako aj učitelia. Ples bol zorganizovaný na výbornej úrovni, za čo patrí poďakovanie organizátorom na čele s Ing. Janou Bodnárovou, ktorá vedie tieto spoločnosti vrámci predmetu Aplikovaná ekonómia. O výbornej nálade svedčia aj následovné fotografie našich študentov a našich učiteľov.

 • Súťaž v odpise a úprave textu na PC

  Dňa 7. 12. 2018 sa konala súťaž v odpise na rýchlosť a presnosť ako aj v úprave textu na PC. Zúčastnilo sa 11 žiakov. Najlepšími boli títo súťažiaci:

  V odpise textu na rýchlosť a presnosť:

  1.   Marcin René          3.A
  2.   Jalčová Slávka       3.A
  3.   Kažmirský Andrej    3.C

  V úprave textu pomocou korektúr:

  1.  Jalčová Slávka       3.A
  2.  Marcin René          3.A
  3.  Kažmirský Andrej   3.C

  Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

   

 • SOČ 41. ročník

  Vážení študenti, v tomto školskom roku mate možnosť sa zapojiť do 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Na nástenke SOČ /horná chodba/ sú vyvesené  odbory v ktorých môžete súťažiť. Prihláste sa u svojich vyučujúcich prípadne u metodičky SOČ - Ing. Marty Kušnírovej, do 18.12. 2018. Tešíme sa na Vás!

 • Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie Michalovce

  Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie Michalovce.

  Naši žiaci a učitelia pripravili pre žiakov 9. ročníka z rôznych základných škôl zaujímavé aktivity, ukázali im učebne a predmety, ktoré sa u nás vyučujú. Keďže sa DOD uskutočnil v predvečer Mikuláša, žiakov sprevádzali anjeli aj čerti a Mikuláš každého žiaka odmenil sladkosťou.

  Na uverejnených fotografiách sa žiaci základných škôl nenájdu, nakoľko dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemáme podpísaný so základnými školami súhlas so zverejnením žiakov základných škôl.

  Veríme však, že sa žiaci dobre cítili a mnohí z nich prídu na prijímacie skúšky a zasadnú v septembri do našich lavíc. Je len na žiakovi, či si vyberie odbor obchodná akadémia alebo obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.

  Všetkým zúčastneným žiakom, výchovným poradcom aj rodičom ďakujeme, že sa tohto dňa zúčastnili.

  Našim žiakom a učiteľom ďakujeme za kreatívny prístup a realizáciu Dňa otvorených dverí. 

  Viac fotodokumentácie si môžete pozrieť na facebookovej stránke našej školy - obchodná akadémia michalovce oficiálna stránka.

 • Mikuláš na OA Michalovce

  Dňa 6. decembra 2018  žiaci tretieho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov už rokmi zaužívanú akciu „Mikuláš na OA“. Akciu zastrešovala Školská žiacka rada pri OA Michalovce. Anjeli, čerti a Mikuláš navštívili každú triedu, rozdali sladkosti aj dobrú náladu.

  Spevácky nadané triedy odmenili Mikulášsku družinu peknou pesničkou. Akcia sa vydarila, žiaci aj učitelia si odniesli z návštevy Mikuláša pomaľované tváre, ruky a veselú myseľ.

  Rozsiahla fotodokumentácia sa nachádza na facebookovej stránke školy.

 • Imatrikulácia 2018

  Už je tradíciou, že študentská rada v spolupráci so študentmi 3. ročníka pripravujú pre prvákov imatrikuláciu. Imatrikulácia je spojená s rôznymi súťažami. Študenti majú možnosť preukázať svoje zručnosti a talent, za čo sú odmenení sladkou odmenou. Teraz už  je na našich prvákoch, ako si poradia so štúdiom na našej OA.

  Želáme im veľa úspechov.

 • Literárny Lučenec2018

  Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárny Lučenec 2018". Naša žiačka Slávka Jalčová, 3. ročník,  získala  za nekonvenčný prístup k literárnej tvorbe prestížnu Cenu primátorky mesta Lučenec. Akcia Novohradskej knižnice bola ukážkou profesionálnej prípravy a prezentácie literárnej tvorby autorov bez obmedzenia veku. 

  Víťazke blahoželáme.

 • Tangram

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v skladaní Tangramu, ktoré organizovala Stredná zdravotnícka škola Michalovce. Náš tím v zložení Slávka Jalčová, Veronika Kočerhová a Lenka Molčanyiová sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Rozhodlo o tom až rozstrelové kolo, v ktorom bol obrazec mimo súťažných úloh. K výhre blahoželáme.

 • This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

  This is 21 – Priprav sa na 21. storočie. Program pre mladých ľudí, ktorého cieľom je poukázať na potrebu rozvoja zručností 21. storočia. V rámci programu do škôl  vo svojom rodnom meste zavítali inšpiratívne osobnosti zo sveta biznisu. Motivovali študentov k tomu, aby využili svoj potenciál a neustále na sebe pracovali.

  Našu školu Obchodnú akadémiu  navštívil  Ing. Juraj Girman – Vice President Telecom IT T-Systems Košice. Na základe svojho životného príbehu porozprával o ceste, ktorá ho doviedla  k úspechu a postaveniu.  Hovoril, ako získať a rozvíjať kľúčové zručnosti, hodnoty a postoje, aby sa mladý človek dokázal presadiť a uspieť v 21. storočí. Podujatia sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. 

  Ďakujeme za poučné myšlienky a slová, ktoré si všetci odniesli z príjemného stretnutia.

   

 • SÚŤAŽ: Viem, čím budem a prečo

   

  Premýšľali ste nad tým, čím by ste chceli byť až vyrastiete? Tí, ktorí v tom mali jasno, sa zapojili do 4. ročníka súťaže „Viem, čím budem a prečo“, ktorú organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s portálom www.skola.sk, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. a projektom Modrá škola.

  Úlohou IV. kategórie bolo napísať esej, ako si žiaci predstavujú svoje ideálne budúce povolanie. Súťaže sa zúčastnila aj Slávka Jalčová, žiačka 3. ročníka s prácou Moje rozhodnutie. Umiestnila sa v celoslovenskej súťaži na krásnom 2. mieste.  

  Akcia bola úžasná, spojená s výstavou Bibliotéka, Pedagogika v bratislavskej Inchebe. Celé vyhodnotenie moderovala Bibiána Ondrejková, herečka a spisovateľka.

  Celú súťažnú esej  Slávky Jalčovej si môžete prečítať na stránke SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu:

  http://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-viem-cim-budem-a-preco/vysledky-4-rocnik/

 • Záložka do knihy spája stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

   

  Táto mimoriadna akcia, ktorou sme si pripomenuli 100 rokov od vzniku Československa, priniesla medzi našich žiakov nielen trochu histórie, ale aj kreativitu. Zamyslieť sa nad tým, ako vývoj republiky postupoval, čo všetko sa za tých 100 rokov udialo, bolo veľmi inšpiratívne aj z hľadiska osobností, ktoré žiaci preniesli do záložiek. Táto téma nás sprevádzala aj niektorými vyučovacími predmetmi, tvorbou a aj rozhovormi o tom, ako potešíme našimi záložkami žiakov partnerskej školy. So záložkami sme navštívili aj krásnu akciu k tejto udalosti v našom meste „Človek vo víre dejín“ a urobili sme si zopár záberov. S nostalgiou sme sa preniesli do minulosti aspoň prostredníctvom historických dokumentov, kníh, dokladov, starých papierových peňazí, mincí, búst a obrazov.

 • E - test

  Dňa 25. 10. 2018 sa zúčastnili e - testovania z matematiky študenti prvého ročníka . Výsledky dopadli veľmi dobre.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 27. 09. 2018 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 hod. Všetci rodičia sú srdečne vítaní.