Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 159252253 za orange 68,00 s DPH 16.04.2000 ORANGE
Faktúra 017/2012 revízia,čistenie komínov 99,58 s DPH 19.04.2012 Jozef GAZDIK
Faktúra 2012066 dodávka tovaru 175,67 s DPH 16.04.2012 TESPOL, s. r. o.
Faktúra 20128 oprava rozvádzačov 676,15 s DPH 20.03.2012 DELI, Ing. J. Ďurovčík
Faktúra 20127 oprava a výmena svietidiel 2 236,74 s DPH 20.03.2012 DELI, Ing. J. Ďurovčík
Faktúra 7262476781 za plyn 1 583,00 s DPH 01.04.2012 SPP
Faktúra 1738171059 poplatok za telefón 31,16 s DPH 30.04.2012 T-com
Faktúra 8738171069 poplatok za telefón 81,38 s DPH 30.04.2012 T-com
Faktúra 12471311 praktický sprievodca účtovníc. 176,76 s DPH 18.04.2012 VERG DASHOFER, s.r.o.
Faktúra 2012065 za poskytnutie právnych služieb 237,00 s DPH 30.04.2012 JUDr. Juraj Kuss, advokat
Faktúra 1010019331 za internet poplatok 62,06 s DPH 12.04.2012 SLOVANET, a. s.
Faktúra 2012147 účtovné súvsťažnosti - kniha 23,70 s DPH 04.04.2012 RVC
Faktúra 3080204495 Temp Plus 95 138,78 s DPH 31.03.2012 SPP
Faktúra 2290016551 elektrina 1 756,76 s DPH 31.03.2012 VSE, a. s.
Faktúra 2115817874 voda a stočné 912,64 s DPH 30.11.1999 Vsl. Vodárne a kanliz.
Faktúra 222012 príspevok na stravu zo SF 136,62 s DPH 31.03.2012 Gymnázium, ŠJ
Faktúra 212012 strava za mesiac marec 59,40 s DPH 31.03.2012 Gymnázium, ŠJ
Faktúra 90176205 prečistenie kanalizácie 267,77 s DPH 24.04.2012 Vsl. Vodárne a kanliz.
Faktúra 120199 batéria ACES 63,00 s DPH 23.04.2012 Gnoma, s. r. o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024