Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2019254 právne služby 237,00 s DPH 1/2006 14.11.2019 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2218070 údržba kalovej stanice 128,75 s DPH 3/1/2008 15.06.2018 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 15.06.2018
Faktúra 310841406 za internet 150,00 s DPH 3108413 21.05.2014 SANET, Združenie používateľov Slov. akademickej dátovej siete OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 975268452 poplatok za telefón 32,45 s DPH 0566425593 09.06.2014 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 8762681408 poplatok za telefón 71,59 s DPH 0566441423 09.06.2014 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 210140166 za dodaný tovar pre vydajňu 113,48 s DPH M024/2014 05.05.2014 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 3080986596 za PHM 94,18 s DPH 5611864042 22.06.2018 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 28.06.2018
Faktúra FV 140002 ND na auto 199,90 s DPH M101/2013 05.05.2014 Bukasytl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 201405 obrusy 348,00 s DPH M023/2014 07.05.2014 Silvia Maťašová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 1010019331 poplatok za internet 32,80 s DPH H 05111537055 15.05.2014 Slovanet a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2018 členský príspevok na rok 2018 25,00 s DPH emailom 12.06.2018 RVC OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 13.06.2018
Faktúra OF18140348 energetické služby 2 930.75 s DPH 1/2012 09.05.2014 Dalkia Komfort a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1/2014 oprava strešnej krytiny 3100.- s DPH M023/2014 12.05.2014 Miron RAPAČ - MPM - STAV OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 91-8-0001313 aSc Agenda 219,00 s DPH emailom 12.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 13.07.2018
Faktúra 2014001704 výmena rohoží 41,04 s DPH 140002 15.05.2014 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 04/2014 hrebeňová väzba 99,30 s DPH M025/2014 15.05.2014 A.E.I. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 0159252253 poplatok za mobil 65,20 s DPH A2866842 21.05.2014 Orange Slovensko a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 0582014 hnojivo, zemina, lesk na listy, tráva 222,80 s DPH M 018/2014 05.05.2014 Radovan Martinka - VICTOR OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 33/2014 štartovací poplatok v medzinárodnej internetovej súťaži 10,00 s DPH 11,05.2014 Interinfo SR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2182206112 tlačiva 29,57 s DPH emailom 30.06.2018 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 13.07.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024