Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3008002562 preprava žiakov 410,00 s DPH 27.11.2048 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 04.12.2018 27.11.2018
Faktúra 2290016551 elektrina 480,65 s DPH 5100821830 11.01.2023 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.01.2023 11.01.2023
Faktúra 8320336996 telefónne poplatky 12,16 s DPH 0566425593 10.01.2023 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.01.2023 10.01.2023
Faktúra 2023/3081799168/MSSK PHM 70,73 s DPH 5611864042 09.01.2023 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 17.01.2023 09.01.2023
Faktúra FP220277 všeobecný materiál - batéria kuchyňa 37,63 s DPH M075/2022 03.01.2023 MERATECH-SOLAR, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 12.01.2023 03.01.2023
Faktúra 2222128 stravovanie 54,60 s DPH 1/2021/ŠJ 29.12.2022 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 2222127 stravovanie 342,16 s DPH 1/2021/ŠJ 29.12.2022 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 2500667382 vodné - stočné 888,26 s DPH 40-000009183PO2008 28.12.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.12.2022 28.12.2022
Faktúra FV220873 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 28.12.2022 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 28.12.2022 28.12.2022
Objednávka M075/2022 všeobecný materiál - batéria kuchyňa 37,63 s DPH 16.12.2022 MERATECH-SOLAR, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 16.12.2022
Faktúra 0159252253 poplatok za mobilný telefón 55,04 s DPH A13865031 15.12.2022 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2022 15.12.2022
Faktúra 2022299 výmena pneumatík NISAN 51,02 s DPH M072/2022 14.12.2022 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 15.12.2022 14.12.2022
Faktúra FV120228265 všeobecný materiál kancelársky 44,18 s DPH M073/2022 12.12.2022 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 14.12.2022 12.12.2022
Faktúra 012022 oprava odpadového potrubia 9 775,58 s DPH 12.12.2022 VT-BAGER s.r.o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2022 12.12.2022
Faktúra 2222120 stravovanie 86,40 s DPH 1/2021/ŠJ 12.12.2022 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2022 12.12.2022
Faktúra 2222119 stravovanie 541,44 s DPH 1/2021/ŠJ 12.12.2022 Stredná odborná škola technická OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 20.12.2022 12.12.2022
Faktúra 3081782159 PHM 70,65 s DPH 5611864042 08.12.2022 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2022 08.12.2022
Faktúra 75/2022 činnosť technika PO 10-12/22 150,00 s DPH 1/2013 08.12.2022 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2022 08.12.2022
Faktúra 1222209209 Školské tlačivá 159,00 s DPH M004/2022 08.12.2022 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 13.12.2022 08.12.2022
Faktúra 8318485682 telefónne poplatky 12,53 s DPH 0566425593 08.12.2022 Slovak Telecom, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 13.12.2022 08.12.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3927