Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 3008002562 preprava žiakov 410,00 s DPH 27.11.2048 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 04.12.2018
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č.1/2021 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou s DPH 15.07.2021 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy
Faktúra 7294230987 energetické služby 285,73 s DPH 5100821830 09.07.2021 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 12.07.2021
Faktúra FV210407 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou 28 655,28 s DPH 1/2021 09.07.2021 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy
Faktúra 9121002285 aSc agenda na rok 2022 459,00 s DPH mail z 12.07.19 09.07.2021 ASC Applied Software Consultants, s. r. o. OA Michalovce PaedDr. Henrieta Fecáková zástupca RŠ 12.07.2021
Faktúra FV210449 servisné služby PC 278,82 s DPH 2009/0103 30.06.2021 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 17/2021 stravovanie 48,30 s DPH 1/2020 30.06.2021 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 16/2021 stravovanie 67,62 s DPH 1/2020 30.06.2021 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 18/2021 stravovanie 373,52 s DPH 1/2020 30.06.2021 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 21/2021 bezpečnostnotechnická služba apríl-jún 2021 150,00 s DPH 1/2013 30.06.2021 Ing. Tatiana Štelmáková OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 06.07.2021
Faktúra 2500339908 vodné - stočné 1 239,96 s DPH 40-000009183PO2008 28.06.2021 VVS, a.s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 29.06.2021
Faktúra 202101 ohrievač teplej vody MORA 489,00 s DPH M032/2021 28.06.2021 Ladislav Plutko OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy 29.06.2021
Faktúra 210646 študijné preukazy 81,44 s DPH 14.06.2021 PaedDr. Fecáková 25.06.2021 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. OA Michalovce PaedDr. Henrieta Fecáková zástupca RŠ 28.06.2021
Faktúra FV21/2021210131 všeobecný materiál 210,14 s DPH M030/2021 24.06.2021 PPG Deco Slovakia, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 28.06.2021
Faktúra FV210427 Akumulátor - záložný zdroj 22,60 s DPH M033/2021 24.06.2021 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 28.06.2021
Objednávka M033/2021 Akumulátor - záložný zdroj 22,60 s DPH 23.06.2021 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 0159252253 telefónne poplatky 50,00 s DPH A13865031 21.06.2021 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.06.2021
Faktúra 2021/3081504820 PHM 13,59 s DPH 5611864042 18.06.2021 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy 22.06.2021
Faktúra 252021 všeobecný materiál 139,40 s DPH M001/2021 Ročná 17.06.2021 INKATHERM, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 22.06.2021
Faktúra FV120211776 všeobecný materiál 156,11 s DPH M031/2021 15.06.2021 MIPA MI, s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.06.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3493

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
    Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
  • 056 6425593

Fotogaléria