Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka OF18150891 za energetické služby 2 930.75 s DPH 1/2012 0 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M001/2019 všeobecný materiál 205,92 s DPH 01.2019 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Faktúra 67/2014 réžia za stravu za október 2014 441,02 s DPH 3/2012 03,11,2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 07/2017 30.06.2017 08/2017 07/2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
VO: Podlimitná zákazka 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 3.07.2017 12.07.2017 012,30hod. 07/2017 07/2017 12.07.2017 08/2017 20.07.2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20072017 "Oprava priestorov školy" 8,00 s DPH 07/2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 07/2017 30.06.2017 08/2017 07/2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
Objednávka M041/2015 vybavenie lekárničky 79,70 s DPH 10,06.2015 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva Doplnok č. 2 vodné a stočné z podružného merania s DPH 1012.2008 SOŠ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 33/2014 štartovací poplatok v medzinárodnej internetovej súťaži 10,00 s DPH 11,05.2014 Interinfo SR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 2018-1-SK01-KA102-045873 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS +, IV. Europrax - záruka úspechu v budúcnosti 41 647,00 s DPH 13,062018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spluprácu NAP Erasmus+ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M 59/2013 za dodaný tovar, čist. + kanc. 237,52 s DPH 01.01.1970 INKATHERM, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka ventilátor tep. Vody s DPH 01.01.1970 ELSATEX OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Faktúra 8736182885 poplatok za telefón 35,59 s DPH 01.01.1970 T-com
Faktúra 2012004 odstr. Závady na systéme ÚK 991,44 s DPH 01.01.1970 PLYNMONT-KOMP, s.r.o.
Objednávka kancelárske potreby s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka opr.plech.plota po kalamite s DPH 30.11.1999 Miron RAPÁČ OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka odpr.stromov po kalamite s DPH 30.11.1999 STAFER spol.s.r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2115817874 voda a stočné 912,64 s DPH 30.11.1999 Vsl. Vodárne a kanliz.
Objednávka krieda s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024