Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 0159252253 poplatok za mobil 46,10 s DPH A2866842-0001 23.09.2016 Oranbe Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 23.09.2016
Faktúra 201603 pracovný odev, obuv 259,40 s DPH M111/2016 19.09.2016 Silvia Maťašová OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Objednávka M048/2016 pracovný odev, obuv 259,40 s DPH 10.08.2016 Silvia Maťašová Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Faktúra FV20162781 všeobecný materiál 34,02 s DPH M055/2016 19.09.2016 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Objednávka M055/2016 všeobecný materiál 34,02 s DPH 12.09.2016 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 3080717714 za pohonné hmoty 62,08 s DPH 5611864042 19.09.2016 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 103/2016 činnosť bezpečnostnotechnickej služby 150,00 s DPH 1/2013 20.09.2016 Ing.Tatiana Gičová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201602 obrus metráž, utierky 209,00 s DPH M048/2016 22.09.2016 Silvia Maťašová OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Objednávka M123/2016 obrus metráž, utierky 209,00 s DPH 10.08.2016 Silvia Maťašová OA, Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Faktúra FV160640 Monitor ACer LCD G22 132,36 s DPH M053/2016 28.09.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Objednávka M052/2016 kancelárske potreby 83,93 s DPH 07.09.2016 MIPA Paulína Ľudovít, Ing. OA Michalovce Mária Mańáková hospodárka školy
Faktúra 2121635217 voda a stočné 209,51 s DPH 40-000009183PO2008 30.09.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV160657 servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 30.09.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1142016 materiál pre údržbu 273,65 s DPH M001/2016 03.10.2016 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M001/2016 materiál pre údržbu 273,65 s DPH 05.01.2016 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 1152016 materiál pre údržbu 318,65 s DPH M001/2016 03.10.2016 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M001/2016 materiál pre údržbu 318,65 s DPH 02.01.2016 INKATHERM, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 3/2016 réžia za stravu 386,90 s DPH 3/2012 03.10.2016 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 03.10.2016
Faktúra 3/2012 za stravu 69,35 s DPH 3/2012 03.10.2016 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024