Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva 1/2016 o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 11.05.2016 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Zmluva Doplnok č. 3 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2011 SOŠT OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka doplnenie taniere, príbory s DPH 02.08.2012 KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Doplnok č. 4 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2013 SOŠT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
VO: Súhrnná správa 1 Súhrnná správa 1Q 2016 s DPH 31.03.2016
Zmluva dodatok č. l adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov s DPH 27.06.2016 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 02.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva Dodatok č. 1 energetické služby s DPH 31.12.2015 Košický samosprávny kraj OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 498/2019 Štipendiá s DPH 23.09.2019 CVTI SR OA Michalovce Ing Dana Kerekešová riaditeľka školy
Zmluva 2019 verejná zbierka BIELA PASTELKA s DPH 20.09.2019 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska OA Michalovce v.z. Mgr. Alena Hreščáková učiteľ
Objednávka nákup tonerov s DPH 01.08.2012 GNOMA, s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 02.08.2012 MIPA Paulína Ľ.Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka maliarske a čistiace prostr. s DPH 02.08.2012 PPG Deco Slovakia, sr.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka F42/2012 odstránenie poruchy na vykurovacom systéme s DPH 30.08.2012 PLYNMONT PROJEKT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka F 43/2012 kompletná oprava mot.vozidla Felicia PICK UP s DPH 03.12.2011 SABO JÁN - MOTOFIT OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva 7/2012 nájom rohoži s DPH 28.11.2012 RBC, s.r.o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024