Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Objednávka M003/2015 toner, ren. ZN HP 210,61 s DPH 12.01.2015 MICOMP spo. s r. o. OA Michalovc Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2015006 ruže na Ďeň učiteľov 96,00 s DPH M031/2015 23.04.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M009/2015 kvety k MDŽ 78,00 s DPH 05.03.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 22015005 kvety k MDŽ 78,00 s DPH M009/2015 23.04.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M018/2015 oprava auta 139,00 s DPH 30.03.2015 Bukastyl, s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M026/2015 slávnostný obed "Deň učiteľov" 192,00 s DPH 08.04.2015 Gymnázium Ľ. Štúra - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M022/2015 obrus, prac. vesta, nohavice 265,00 s DPH 30.03.2015 Silvia Maťašová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M021/2015 Oprava HDD PC Prestigio, 128 GB 1 000,00 s DPH 30.03.2015 GNOMA s. r. o. OA Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M017/2015 oprava žľabov 702,22 s DPH 05.03.2015 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 20150018 stavebné práce 702,22 s DPH M017/2015 01.04.2015 ZEPO, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2015 nat. a mal. práce v objekte školy - oprava a výspravky v tr. - pís. MS 280,00 s DPH 09.03.2015 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M008/2015; M0015/2015 smútočné vence 78,00 s DPH 28.01.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2015001 za kyticu 24,50 s DPH M001/2015 19.02.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M001/2015 kytica 24,50 s DPH 07.01.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M004/2015 Oprava APC 30,00 s DPH 12.01.2015 GNOMA, s. r. o. OA Michalovc Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra MI-20150026 pracovný odev 96,07 s DPH M040/2015 10.06.2015 Lepal technik Michalovce, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
VO: Súhrnná správa Z 1/2014 Revízia elektrických zariadení 3.050.00 s DPH 01.11.2014 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa Z 1/2014 Oprava vodovodnej prípojky - budova školy 19.795.15 s DPH 27.10.2014 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa M024/2014 Oprava omietky, maľby stien v triedach a chodbách v budove školy 1.651.00 s DPH 17.07.2014 OA Michalovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3024