Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2015002081 výmena rohoží 41,04 s DPH 7/2012 08.06.2015 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14010955 školenie 39,00 s DPH 14.10.2014 Asociácia správcov registratúry OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 468614 ročný poplatok 33,00 s DPH 3108413 05.03.2015 SANET Združenie používateľov Slov. ak. dátovej siete OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2015001 za kyticu 24,50 s DPH M001/2015 19.02.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 0159252253 za mobil 27,00 s DPH A2866842 02.03.2015 Orange Slovbensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 5769643521 poplatok za telefón 76,22 s DPH 0566441423 08.01.2015 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014006 za kytice 45,00 s DPH M35/2014 05.01.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra OFND14019 poistenie účastníkov projektu 347,60 s DPH PZ 0266039130 13.11.2014 Luminosus, n. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV140687 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 05.11.2014 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014140 poplatok za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 04.11.2014 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 69/2014 príplatok za stravu zo SF 62,55 s DPH 3/2012 03.11.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 68/2014 strava za mesiac október 2014 79,23 s DPH 3/2012 03.11.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 4590475338 Tempo Diesel a Tepmo plus diesel 142,74 s DPH 5611864042 23.10.2014 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra OF18140808 energetické služby 2 930.75 s DPH 1/2012 20.10.2014 Dalkia Komfort a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14036587 preprava žiakov 92,00 s DPH 3/2014 20.10.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 31953549 seminár 20,00 s DPH 1/2014 20.10.2014 Organizácia pre informatiku verejnej správy OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy
Faktúra 1142208090 list bianco s vodotlačou, podtlačou št.znaku 126,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 22015005 kvety k MDŽ 78,00 s DPH M009/2015 23.04.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014003865 poplatok za rohože 58,32 s DPH 140002 10.10.2014 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1767745920 poplatok za telefón 74,21 s DPH 0566441423 11.11.2014 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2659