Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra OF18150346 energetické služby - vyúčtovanie -1.237.98 s DPH 1/2012 14.05.2015 Dalkia Komfort, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14018587 preprava žiakov 90,00 s DPH 2/2014 30.06.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14036587 preprava žiakov 92,00 s DPH 3/2014 20.10.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 31953549 seminár 20,00 s DPH 1/2014 20.10.2014 Organizácia pre informatiku verejnej správy OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy
Faktúra 14010955 školenie 39,00 s DPH 14.10.2014 Asociácia správcov registratúry OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1142208090 list bianco s vodotlačou, podtlačou št.znaku 126,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014003865 poplatok za rohože 58,32 s DPH 140002 10.10.2014 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1767745920 poplatok za telefón 74,21 s DPH 0566441423 11.11.2014 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 8767745923 poplatok za telefón 32,52 s DPH 0566425593 11.11.2014 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 421014 slovenský stenograf 15,20 s DPH 22.10.2014 Parentes s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 0159252253 za mobil 67,04 s DPH A2866842 20.10.2014 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1010019331 za internet 32,16 s DPH 5611864042 14.10.2014 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 20140796 tonery 285,29 s DPH M053/2014 01.10.2014 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy
Faktúra 3080464281 Plus 95, Tempo Plus diesel 167,79 s DPH 5611864042 22.09.2014 Slovnaft, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014006 vysprávky stropu, maľovanie, výspravky tried, maľovanie 312,00 s DPH M52/2014 05.09.2014 Peter Počatko - PEBLAS OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014004 za kytice 47,00 s DPH M034/2014 10.07.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 201404 prebíjanie odpadového potrubia tlakom vody 540,60 s DPH M036/2014 19.06.2014 Plutko Ladislav OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 4590475338 Tempo Diesel a Tepmo plus diesel 142,74 s DPH 5611864042 23.10.2014 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2306 ochrana osobných údajov školenie 30,00 s DPH 1/2014 17.06.2014 Akadémia vzdelávania OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2014VFA0069 vybavenie lekárničky 170,15 s DPH M030/2014 13.06.2014 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2636