Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4590530206 za Tempo plus 95 a tempo plus diesel 134,49 s DPH H 05111537056 22.04.2015 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1/2014 oprava strešnej krytiny 3100.- s DPH M023/2014 12.05.2014 Miron RAPAČ - MPM - STAV OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV140337 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 02.06.2014 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2118618580 voda a stočné 1 119.14 s DPH 40-000009183PO2008 30.05.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14009687 preprava žiakov 94,00 s DPH 1/2014 27.05.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra fv140348 roundop, vrecia do koša, hrable 208,80 s DPH M026/2014 22.05.2014 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 20140191 riad do kuchyne 56,05 s DPH M028/2014 22.05.2014 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV 140347 metly lopaty, rukavice 307,40 s DPH M026/2014 22.05.2014 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV 140347 metly lopaty, rukavice 307,40 s DPH M026/2014 22.05.2016 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 3080427303 TEMPO PLUS 96 a TEMPO PLUS DIESEL 123,16 s DPH 5611864042 22.05.2014 Slovnaft, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201413 oprava bleskozvodu 1 754,22 s DPH M021/2014 20.05.2014 Ing. Ďurovčík - DELI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201411 elektoinštaláčne práce po zamoknutí rozvádačom 1 490.77 s DPH M021/2014 23.04.2014 Ing. Ďurovčík - DELI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 33/2014 štartovací poplatok v medzinárodnej internetovej súťaži 10,00 s DPH 11,05.2014 Interinfo SR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 04/2014 hrebeňová väzba 99,30 s DPH M025/2014 15.05.2014 A.E.I. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014001704 výmena rohoží 41,04 s DPH 140002 15.05.2014 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra OF18140348 energetické služby 2 930.75 s DPH 1/2012 09.05.2014 Dalkia Komfort a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 40/2014 réžia za stravu 356,16 s DPH 6a/2012 03.06.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201405 obrusy 348,00 s DPH M023/2014 07.05.2014 Silvia Maťašová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV 140002 ND na auto 199,90 s DPH M101/2013 05.05.2014 Bukasytl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 210140166 za dodaný tovar pre vydajňu 113,48 s DPH M024/2014 05.05.2014 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2587