Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 68/2014 strava za mesiac október 2014 79,23 s DPH 3/2012 03.11.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 31953549 seminár 20,00 s DPH 1/2014 20.10.2014 Organizácia pre informatiku verejnej správy OA Michalovce Mária Maňáková riaditeľka školy
Objednávka 1/2014 seminár 20,00 s DPH 27.10.2014 Organizácia pre informatiku verejnej správy OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 14036587 preprava žiakov 92,00 s DPH 3/2014 20.10.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka 1/2014 preprava žiakov 92,00 s DPH 29.08.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra OF18140808 energetické služby 2 930.75 s DPH 1/2012 20.10.2014 Dalkia Komfort a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 4590475338 Tempo Diesel a Tepmo plus diesel 142,74 s DPH 5611864042 23.10.2014 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 69/2014 príplatok za stravu zo SF 62,55 s DPH 3/2012 03.11.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 14010955 školenie 39,00 s DPH 14.10.2014 Asociácia správcov registratúry OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014140 poplatok za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 04.11.2014 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV140687 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 05.11.2014 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra OFND14019 poistenie účastníkov projektu 347,60 s DPH PZ 0266039130 13.11.2014 Luminosus, n. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 4/2014 natieračské a maliarske práce v objekte školy, oprava, stierkovanie 750,00 s DPH 06.11.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 5/2014 natieračské a mliarske práce 480,00 s DPH 05.12.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014006 za kytice 45,00 s DPH M35/2014 05.01.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M035/2014 za kytice 45,00 s DPH 27.06,2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka 1/2014 seminár 39,00 s DPH 04.11.2014 Asociácia správcov registratúry OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 1142208090 list bianco s vodotlačou, podtlačou št.znaku 126,00 s DPH 13.10.2014 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka 03.09.2014 a smútočný veniec 41,00 s DPH 03.09.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2708