Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2012 cenové a platobné podmienky - strava s DPH 02.01.2015 Gymnázium Ľ. Štúra - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014006 za kytice 45,00 s DPH M35/2014 05.01.2015 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M035/2014 za kytice 45,00 s DPH 27.06,2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M035/2014 za kytice 45,00 s DPH 27.06.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka 03.09.2014 a smútočný veniec 41,00 s DPH 03.09.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M042/2014 Pokladka laminatovej podlahy + maľba zást.riad. 1.200.00 s DPH 07.07.2014 16.07.2014 07.07.2014 Miron RAPAČ - MPM - STAV OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zmluva o dielo 1/2015 B060/2015 Výmena okien v novej budove 27.345.89 s DPH 09.06.2015 do 23.06.2015 do 15,00 hod. 01.09.2015 17.08.2015 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
VO: Súhrná správa MO023/2014 Oprava Elektroinštalácie po zamoknutí rozvádz. - havarijný stav po búrke 1 470.77 s DPH 20.04.2014 OA Michalovce
Zmluva 4/2014 natieračské a maliarske práce v objekte školy, oprava, stierkovanie 750,00 s DPH 06.11.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
VO: Súhrná správa MO23/2014 oprava strešnej krytiny, havarijný stav po búrke 3.100.- s DPH 19.04.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa MO021/2014 oprava bleskozvodu po oprave strechy - poškodené búrkou 1.754.22 s DPH 23.04.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa MO23/2014 Nákup, pokladka podlahovej krytiny v 3 miestnostiach 2.934.72 s DPH 01.07.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa M042/2014 Pokladka laminatovej podlahy + maľba zást.riad. 1.200.00 s DPH 07.07.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa M024/2014 Oprava omietky, maľby stien v triedach a chodbách v budove školy 1.651.00 s DPH 17.07.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa Z 1/2014 Oprava vodovodnej prípojky - budova školy 19.795.15 s DPH 27.10.2014 OA Michalovce
VO: Súhrná správa Z 1/2014 Revízia elektrických zariadení 3.050.00 s DPH 01.11.2014 OA Michalovce
Zmluva 5/2014 natieračské a mliarske práce 480,00 s DPH 05.12.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra OFND14019 poistenie účastníkov projektu 347,60 s DPH PZ 0266039130 13.11.2014 Luminosus, n. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 0159252253 za mobil 27,00 s DPH A2866842 02.03.2015 Orange Slovbensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2757