Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 201404 prebíjanie odpadového potrubia tlakom vody 540,60 s DPH M036/2014 19.06.2014 Plutko Ladislav OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2290016551 za elektrinu 1 548.37 s DPH 5100821830C 10.06.2014 Východoslovenská energetika a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka študentské preukazy 78,40 s DPH 03.06.2014 Školmédia, spol. s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2014VFA0069 vybavenie lekárničky 170,15 s DPH M030/2014 13.06.2014 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M030/2014 vybavenie lekárničky 170,15 s DPH 06.05.2014 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková hospodárka školy
Faktúra 2306 ochrana osobných údajov školenie 30,00 s DPH 1/2014 17.06.2014 Akadémia vzdelávania OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka 1/2014 ochrana osobných údajov školenie 30,00 s DPH 19.06.2014 Akadémia vzdelávania OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M036/2014 prebíjanie odpadového potrubia tlakom vody 540,60 s DPH 16.06.2014 Plutko Ladislav OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014114 výmena pneumatík 135,79 s DPH M029/2014 05.06.2014 TESPOL, spol. s r.o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 14018587 preprava žiakov 90,00 s DPH 2/2014 30.06.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka 2/2014 preprava žiakov 90,00 s DPH 23.06.2014 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka 009ss triedne knihy 100,00 s DPH 15.03.2014 CART PRINT, s. r. o OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2014004 za kytice 47,00 s DPH M034/2014 10.07.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M034/2014 kytice-živ. jubileum 47,00 s DPH 12.05.2014 Silvia Fogošová OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M039/2014 kancelárske potreby 339,61 s DPH 15.07.2014 MIPA, Paulína Ľudovít Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M029/2014 výmena pneumatík 135,79 s DPH 05.05.2014 TESPOL, s.r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 42/2014 príspevok na stravu zo SF 50,40 s DPH 6a/2012 03.06.2014 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M044/2014 vymaľovanie kuchyne 493,00 s DPH 07.07.2014 Peter Počatko - PEBLAS OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra fv140348 roundop, vrecia do koša, hrable 208,80 s DPH M026/2014 22.05.2014 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2587