Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 5340760177 za mobil 40,38 s DPH A2866842-0001 30.03.2016 Oranbe Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 89946502 kniha -balíček súvsťažnosti 14,00 s DPH 1/2005 11.03.2016 Poradca s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 3130008492 komunálny odpad 1 115,40 s DPH 33573/2016/010185/2016/05 14.03.2016 Mesto OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 130089872 daň z nehnuteľnosti 33,60 s DPH 05482/2016/010541/2016/05 15.03.2016 Mesto OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV160186 cartridge 50,35 s DPH M016/2016 1/2015 15.03.2016 GNOMA s. r. o. OA, Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M016/2016 cartridge 50,35 s DPH 1/2015 10.03.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 3080647737 tempo plus 95, tempo diesel 92,82 s DPH 5611864042 21.03.2016 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 31953549 za seminár 39,00 s DPH emailom 22.03.2016 Asociácia správcov registratúry OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 0015032016 za posyktnutie adaptačného vzdelávania 445,00 s DPH 1/2016 30.03.2016 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV160177 Toner Minolta 68,40 s DPH M015/2016 1/2015 09.03.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV160227 za servisné služby 278,82 s DPH 2009/0103 31.03.2016 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2121006536 voda a stočné 291,72 s DPH 40-000009183PO2008 04.04.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2016067 za právne služby 237,00 s DPH 1/2006 04.04.2016 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 18/2016 réžia za stravu 425,06 s DPH 6a/2012 05.04.2016 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 16/2016 za stravu 76,19 s DPH 6a/2012 05.04.2016 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 17/2016 príspevok na stravu zo SF 60,15 s DPH 6a/2012 05.04.2016 Gymnázium - Školská jedáleń OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV160087 poradenské služby 150,00 s DPH 01032015 07.04.2016 tender consult, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 4590651587 tempo plus 95 49,56 s DPH 5611864042 11.04.2016 SLOVNAFT a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M015 Toner Minolta 68,40 s DPH 07.03.2016 GNOMA, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2708