Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Objednávka farba do tlačiarni s DPH 09.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Preukazy žiakov s DPH 25.09.2013 EMtest-SK s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Preukaz žiaka s DPH 25.09.2013 Združenie CKM SYTS OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 3108413 prístup do dátovej siete SANET s DPH 30.09.2013 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka ventilátor tep. Vody s DPH 01.01.1970 ELSATEX OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka oprava počítačov a toner s DPH 20.02.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka zemina, hnojivo s DPH 16.02.2012 VICTOR, R. Martinka OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka Laminator Neptune 2 A3 s DPH 20.02.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva 21/02/2008 dodatok č. 1 za umiestnenie reklamnej tabule s DPH 02.12.2013 NUBIUM s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 2/2013 k zmluve č. KO/KE/21/02/2008 za reklamné tabule s DPH 02.01.2014 NUBIUM s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka toner - Toshiba s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka oprava vodovod. zariadenia s DPH 24.02.2012 PLYNMONT-KOMP, s.r.o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Dodatok č. 1 energetické služby s DPH 31.12.2015 Košický samosprávny kraj OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka krieda s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka M58/2015 dezinfekčné prostriedky s DPH 23.09.2015 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 30.11.1999 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka kopírovací stroj s DPH 30.11.1999 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2012 cenové a platobné podmienky - strava s DPH 02.01.2015 Gymnázium Ľ. Štúra - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2708