Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra T-com 1 s DPH 10.01.2011
Objednávka M58/2015 dezinfekčné prostriedky s DPH 23.09.2015 Mgr. Lucia Mitrová OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2012 cenové a platobné podmienky - strava s DPH 02.01.2015 Gymnázium Ľ. Štúra - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Doplnok č. 4 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2013 SOŠT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Doplnok č. 3 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2011 SOŠT OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Doplnok č. 2 vodné a stočné z podružného merania s DPH 1012.2008 SOŠ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka oprava PICK UP MI 496 OA s DPH 22.11.2011 TESPOL, s. r. o. OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva 1/2007 odber el. energie z podružného merania a vodné a stočné s DPH 03.09.2007 Združená stredná škola, Partizánska 1, MI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2016 dočasne užívanie priestorov na stene vo vstupnej hale s DPH 23.11.2015 IVACOM s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Dodatok č. 1 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" s DPH 07.10.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva 201-1-SK01-KA102-008629 Zmluva o poskytnutí Grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ s DPH 01.07.2015 SAAIC OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 energetické služby s DPH 31.12.2015 Košický samosprávny kraj OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2015 Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru s DPH 20.01.2015 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 2/2015 o elektronickom zasielaní faktúr s DPH 14.05.2015 GNOMA, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 prenájom miest na inštaláciu reklamných tabuľ s DPH 20.04.2015 ISPA, spol. s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 5958.2014 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s DPH 15.12.2014 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva A2866842 dodatok orange s DPH 17.10.2014 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2659