Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva 13321 0427 Mobilita Leonardo da Vinci-program celoživ. vzdelávania s DPH 09.07.2013 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnu spoluprácu OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Preukaz žiaka s DPH 25.09.2013 Združenie CKM SYTS OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Preukazy žiakov s DPH 25.09.2013 EMtest-SK s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka čistiace prostriedky s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva 1175/2013 o zapožičaní techniky s DPH 13.11.2013 Ústav informácii a prognóz školstva OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva dodávka energie s DPH 05.05.2014 Východoslovenská energetika, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Licenčná zmluva na počítačové ekon. programy spoločnosti KROS a. s. používané na vzdelávacie účely s DPH 10.09.2013 KROS a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2018 aSc Agenda, aScDuPage, aScRozvrhy, ochrana osobných údajov s DPH 24.05.2018 ASC Applied Software Consultantts, s. r. o. OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva VVS/1900/90-11747 Dodatok k zmluve o spolupráci zo dna 25. 9. 2013 s DPH 20.06.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1162210391 tlačiva s DPH M068/2016 12.12.2016 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva preukazy žiakov s DPH 20.06.2014 TransData s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 energetické služby s DPH 31.12.2015 Košický samosprávny kraj OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 3108413 prístup do dátovej siete SANET s DPH 30.09.2013 Združenie používateľov Slov akademickej dátovej siete SANET OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 147/2013 Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" s DPH 18.06.2013 NÚCEM OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2016 o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb s DPH 11.05.2016 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka ventilátor tep. Vody s DPH 01.01.1970 ELSATEX OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva A2866842 dodatok orange s DPH 17.10.2014 Orange Slovensko, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka oprava počítačov a toner s DPH 20.02.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2636