Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva Doplnok č. 2 vodné a stočné z podružného merania s DPH 1012.2008 SOŠ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 11.01.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Dodatok č. 2 energetické služby s DPH 23.05.2013 Dalkia Komfort, a. s. Úrad Košického samosprávneho kraja Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 energetické služby s DPH 26.11.2012 Dalkia Komfort, a. s. VUC Košice Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 5958.2014 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva s DPH 15.12.2014 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 147/2013 Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania" s DPH 18.06.2013 NÚCEM OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka ventilátor tep. Vody s DPH 01.01.1970 ELSATEX OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka oprava počítačov a toner s DPH 20.02.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Objednávka zemina, hnojivo s DPH 16.02.2012 VICTOR, R. Martinka OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Doplnok č. 4 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2013 SOŠT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka Laminator Neptune 2 A3 s DPH 20.02.2012 Ing.Ľ. PAULINA, MIPA OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Doplnok č. 3 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2011 SOŠT OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2007 odber el. energie z podružného merania a vodné a stočné s DPH 03.09.2007 Združená stredná škola, Partizánska 1, MI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka oprava PICK UP MI 496 OA s DPH 22.11.2011 TESPOL, s. r. o. OA, Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva 13321 0427 Mobilita Leonardo da Vinci-program celoživ. vzdelávania s DPH 09.07.2013 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnu spoluprácu OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2016 dočasne užívanie priestorov na stene vo vstupnej hale s DPH 23.11.2015 IVACOM s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka kancelárske potreby s DPH 02.03.2012 MIPA, Ing.Ľ. Paulina OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
Zmluva Licenčná zmluva na počítačové ekon. programy spoločnosti KROS a. s. používané na vzdelávacie účely s DPH 10.09.2013 KROS a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka toner - Toshiba s DPH 08.03.2012 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce Michal Bačo hospodár školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2757