Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie
 • Rodičovské združenie

  Dňa 27. 09. 2018 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 hod. Všetci rodičia sú srdečne vítaní.

   

 • O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA - celoslovenská literárna súťaž

   

  Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2018 "O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA" organizovanej Literárnym klubom Bernolák v Trnave. 

  Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii - próza Čestné uznanie.  K úspechu gratulujeme.

 • Projekt Erasmus+

  Výberové   kritéria  pre záujemcov  na absolvovanie  zahraničnej  stáže   v  Miláne, Taliansko v rámci  projektu  Erasmus +,   ktorý  je podporovaný Európskou  úniou .

  Predpokladaný  termín  absolvovania  stáže   september – október.

  Bližšie informácie a vyplnenú prihlášku odovzdá každý záujemca koordinátorovi projektu Mgr. Leczovej Irene alebo triednym učiteľom do 20. mája 2018.

  Prihlášku nájdete na stránke www.oami.sk pod záložkou Projekty.

 • Celoslovenská literárna súťaž "Múdra príroda 2018"

  Dňa 30. apríla 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže organizovanej Slovenkou agentúrou životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii: autori od 15 do 19 rokov 3. miesto. Literárnej súťaže sa celkovo zúčastnilo 89 prác.  Z úspechu sa veľmi tešíme a víťazke gratulujeme.

 • Regionálna súťaž o najlepší podnikateľský plán

  Dňa 26. apríla 2018 sa študentky tretieho ročníka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce Simona Paková a Nikola Hisemová zúčastnili regionálnej súťaže o najlepší podnikateľský plán, ktorý každoročne poriada Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61, Košice. So svojím podnikateľským plánom: Tetovacie štúdiou HOLLYSKIN TATTOO, s. r. o. ktorého odbornou konzultantkou bola Ing. Dana Kerekešová, získali v silnej konkurencii krásne 2. miesto. 

  Víťazkám srdečne blahoželáme!

 • Valentínsky ples

  Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnil Valentínsky ples Obchodnej akadémie Michalovce. Úspešná akcia plná zábavy a tanca. Vydarená akcia žiakov Aplikovanej ekonomiky pod vedením Ing. Bodnárovej. 

  Tešíme sa na Valentínsky ples v ďalšom školskom roku. 

 • "Mladý účtovník" - školská olympiáda

  Dňa 22. 02. 2018 sa uskutočnila školská olympiáda "Mladý účtovník 2018". Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov - 2 žiaci z 3. ročníka a 8 žiakov zo 4. ročníka.

  Umiestnenie žiakov je následovné:

  1. miesto        Ondrej Kižik        4.A

  2. miesto        Zuzana Eľková     4.B

  3. miesto        Erika Budišová     4.A

                         Simona Hlavatá   4.C

  Na regionálne kolo olympiády Mladý účtovník postupujú Kižik a Eľková. Výhercom blahoželáme a držíme palce.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Dňa 22.02.2018 sa uskutočnila súťaž naších študentov v SOČ. Zúčastnilo sa 12 žiakov, ktorí obhajovali 7 prác v štyroch odboroch.Do obvodného kola postupujú tieto práce:

  v odbore Potravinárstvo  Michaela Gazdočková /2.C/ s prácou Lokálne potraviny

  v odbore Tvorba učebných pomôcok Slávka Jalčová /2.A/ s prácou Finančná gramotnosť

  v odbore Ekonomika a riadenie Bicková Aneta /3.A/  a Kužmová Anna /3.A/ s prácou Cestovná kancelária / podnikateľský plán /

  v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia Hajduková Nikola /3.B/ a Saboviková Natália /3.B/ s prácou Ženy a manažment

                                                                        

  Postupujúcim srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.

   

 • Celoslovenská internetová súťaž s názvom zaujímavosti na tému: šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie v Európe

  Úspech žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach ocenený priamo usporiadateľmi RPIC Trebišov. Naši žiaci sa z celkového počtu zapojených žiakov (709) umiestnili na najvyšších miestach. Získali sme 1. miesto Slávka Jalčová 2. A, 4. miesto Kristína Čermáková 3. C  a tiež 7. miesto Samuel Tóth 2. C.

  Z úspechu našich žiakov sa tešíme a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

  Fotka je stiahnutá priamo zo stránky iRPIC Trebišov.

 • Vyhodnotenie súťaže v odpise a úprave textu na PC

  Súťaž sa uskutočnila dňa 7.12.2017 s počtom - 10 žiakov.Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

  V odpise na rýchlosť1. miesto  René Marcin         2.A  296,1 čistých úderov

                                          2. miesto  Jakub Šimko         3.A  283,8 čistých úderov

                                          3. miesto  Nikola Hajduková 3.B 238,4 čistých úderov

   

  V úprave textu    - 1. miesto  Slávka Jalčová       2.A  85 korektúr

                                  2. miesto  René Marcin         2.A  80 korektúr

                                  3. miesto  Nikola Hajduková  3.B 78 korektúr

   

  Víťazom srdečne gratulujeme! • Registrácia školy na 2 % dane z príjmu
  15. 11. 2017

  Oznamujeme všetkým platiteľom dane z príjmu - fyzickým osobám a právnickým osobám, že aj v tomto roku je naša škola zaregistrovaná ako prijímateľ dvoch percent dane z príjmu.

  Na základe tejto skutočnosti, prosíme všetkých rodičov našich žiakov, zamestnancov školy a ostatných sympatizantov školy, aby 2 % dane z príjmu za rok 2017 venovali našej škole. Takto získané finančné prostriedky škola využije na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačivá budú k dispozícii začiatkom roka 2018 u triednych učiteľov, na sekretariáte školy a na stránke školy v záložke 2 % dane.

  Riaditeľstvo školy všetkým, ktorí sa rozhodnú  venovať 2 %  zaplatenej dane z príjmu  za rok 2017 našej škole vopred ďakuje.

 • Ocenenie KSK pri príležitosti Dňa študentov

  Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnili oslavy Dňa študentov v zasadacej miestnosti Školského internátu na Považskej ulici 7 v Košiciach. Pri tejto príležitosti bola ocenená predsedom KSK JUDr. Zdenkom Trebuľom aj naša žiačka 2.A triedy Slávka Jalčová v kategórii vedomostí a odborných zručností.

  Uvádzame túto kategóriu: 

  1. vedomostí a odborných zručností

  1. Slávka Jalčová - Obchodná akadémia Michalovce, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
  2. Ernest Seliga - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
  3. Samuel  Laco - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
  4. Adam Rybák - Stredná odborná škola, Ostrov ského 1, Košice
  5. Klaudia Horkaiová - Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov
  6. Kristína Kaťuchová - Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance
  7. Viktória Henczová - Gymnázium, Kuzmányho 6, Košice

  Ocenenej žiačke blahoželáme.

 • TANGRAM

  Dňa 16. 11. 2017 sa v priestoroch SZŠ v Michalovciach uskutočnilo okresné kolo súťaže TANGRAM. Našu školu reprezentovali študentky 2.A triedy Slávka Jalčová, Kristína Gribová a Bianka Vargová. Svojou šikovnosťou a rýchlosťou v skladaní obrazcov si vybojovali 1.miesto. Víťazkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu

  Tohtoročný projekt nám umožnil spropagovať zemplínsky región a jeho literárnych autorov.

  Do súťaže sa zapojilo 10 dievčat, ktoré prejavili pri tvorbe záložiek kreativitu, originalitu a estetické cítenie. Keďže pre náš región je charakteristický folklór, dievčatá spropagovali svoje záložky aj v krásnych zemplínskych krojoch v typickej dedinskej chyži aj na školskej výstavke záložiek. K záložkám sme do balíka pre partnerskú školu pribalili aj DVD a propagačné materiály o našom meste Michalovce. Všetky záložky sme odskenovali, vytlačili, urobili si z nich nástenku a mohli sme tak na tento projekt spomínať aj po jeho ukončení. Tešíme sa na ďalší ročník.

  Odpoveď na správu hodnotenia nášho projektu, ktorá nás nesmierne potešila:

  Dobrý deň, vážené panie Onderková a Jalčová,

  ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za originálny prístup k jeho realizácii. Som na Vašu prácu a prácu Vašich žiačok hrdá. Prosím Vás, pochváľte ich aj za tie prekrásne záložky. A určite Vás budem všade prezentovať - ako jeden zo skvostov projektu. Zaradila som Vás aj do celoslovenského výberu. Prajem Vám všetkým príjemné chvíle pri čítaní kníh a všetko dobré.

  S úctou a hlbokou vďakou

  Rozália Cenigová

  ústredná metodička pre školské knižnice

 • Best in English / Angličtinár roka

  Best in English /Angličtinár roka je súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií vo veku 15 - 19 rokov. Súťaž prebieha v stanovený deň online na celom svete. Angličtinár roka sa teraz pripravuje na svoj 7. ročník, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2017.

  3 RADY AKO USPIEŤ V SÚŤAŽI ANGLIČTINÁR ROKA 2017

  Aby ste test čo najlepšie zvládli, pripravili sme pre vás nasledovné tipy a triky:

  1. UČTE SA SÚSTREDIŤ

  Celých 60 minút sa budete musieť koncentrovať na test. Trénujte doma, v škole, všade kde sa len dá, ako sa nenechať rozptýliť ničím a nikým naokolo. Zíde sa vám to aj neskôr do života!

  2. POČÚVAJTE A ČÍTAJTE V ANGLICKOM JAZYKU

  Veľa. A začnite s tým hneď teraz. Skúste napríklad tieto British nahrávky:

  Alebo tieto British denníky, ktoré dneš už všetky nájdete online:

  Okrem iného je to ideálny a zábavný spôsob, ako si rozšíriť slovnú zásobu a získať prehľad a vedomosti o aktuálnom dianí. Ešte jedna rada k počuvaniu a čítaniu – pred tým ako začnete na teste s nahrávkami, je dobré si prebehnúť otázky, aby ste vedeli, na čo zamerať svoju pozornosť.

  3. HĽADAJTE VEDOMOSTI

  Pred testom buďte otvorený všetkému a nasávajte vedomosti, ako sa len dá! Sledujte vedu a novinky v IT svete, zaujímajte sa o históriu, nevynechajte šport, či stravovanie a cestovanie. Vedieť čo to o britských celebritách, či iných osobnostiach nebude pri teste tiež na škodu. Snažte sa mať skrátka oči stále otvorené a zisťujte, čo sa deje aktuálne vo svete.

  Na záver ešte jedna malá nápoveda, test sa bude skladať z nasledovných troch častí, ktoré si môžete doma tiež natrénovať:

  • USE OF ENGLISH (tu študent vyberá správnu odpoveď z viacerých možností)
  • READING
  • LISTENING

  Náročnosť testu zodpovedá úrovni B1 - C1 podľa štandardu "Common European Framework of Reference for Languages".

  Študujte, cestujte a neustále sa vzdelávajte v cudzích jazykoch. Práve tie otvárajú brány kvalitnému vzdelaniu v zahraničí. Rovnako vám brány do sveta môže otvoriť aj Angličtinár roka. 

  Svoje vedomosti si môžete otestovať na nasledujúcej stránke:

  http://publictest.bestinenglish.org/

 • World Kindness Day - Svetový deň dobrosrdečnosti - 13. november

  Svetový deň dobrosrdečnosti bol vyhlásený na 3. konferencii Svetového hnutia dobrosrdečnosti v Singapure 17.–18.11.2000. Podstatou je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta.

  https://www.randomactsofkindness.org/world-kindness-day

   

  Aj naša obchodná akadémia sa v rámci medzinárodného projektu eTwinning Let´s Celebrate zapojila do šírenia dobrosrdečnosti vo svete.

  Dnešný deň je deň láskavých skutkov, no naša škola má celý týždeň. Od 13. - 21. novembra sa budete môcť zapojiť do tejto aktivity aj vy.

  Ako?

  Jednoducho - na chodbe pri zborovni bude tento týždeň umiestnená krabica. Na papierik napíšte svoj skutok láskavosti či dobročinnosti a smelo ho vhoďte do krabice! Chcete potrápiť svoj mozog? Napíšte tento skutok v cudzom jazyku.

  Aký skutok môžem vykonať? Nechajte sa inširovať na:

  Acts_of_Kindness(1).jpg

  Tak dajte vedieť, že obchodná akadémia je dobrosrdečná, veď šíriť dobro nič nestojí!

 • Divadelné predstavenie - Rysavá jalovica

  Stalo sa tradíciou, že každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú divadelného predstavenia. Inak  tomu nebolo ani v tomto školskom roku. Dňa 19. novembra sa žiaci zúčastnili divadelného predstavenia - pôvodnej slovenskej tvorby Rysavá jalovica od Martina Kukučína v MsKS v Michalovciach, v podaní hercov prešovského divadla. Toto predsatvenie bolo všetkým známe z vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry. Na vtipných dialógoch a scénkach sa žiaci pobavili a veselo zasmiali.

  Fotografie - klikni na:

   https://picasaweb.google.com/112500037468264372633/RYSAVAJALOVICA

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 26. novembra 2015 sa uskutočnil na našej škole "Deň otvorených dverí", ktorého sa zúčastnili žiaci 9. ročníka takmer zo všetkých michalovských základných škôl a blízkeho okolia. Deviataci mali možnosť nahliadnúť do odborných učební, v ktorých sa vyučuje účtovníctvo, podniková ekonomika, informatika, administratíva a korešpondencia, cudzie jazyky a aplikovaná ekonómia. Za prítomnosti našich žiakov si mohli aj niektoré nové poznatky priamo vyskúšať a tak zistiť, ako to je byť "mladým businessmanom".

  Dúfame, že deviataci odchádzali z našej školy plní nových zážitkov a dojmov a že s mnohými z nich sa stretneme na škole v novom školskom roku.

  Fotografie z DOD klikni na:

    https://picasaweb.google.com/112500037468264372633/DENOTVORENYCHDVERI#                                                                                          

   

   

 • Výchovný koncert - Trinásta komnata

  Tretí novembrový týždeň sa začal veľmi zaujímavo. Už v pondelok sme sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pre nás pripravila agentúra LET ART. Pomocou hudby a hovoreného slova sme mohli nazrieť do trinástej komnaty - do sveta drog,  do ktorej túži nazrieť zo zvedavosti každý mladý človek.  Nazreli sme teda do jej útrob a zistili sme, že tam vládne neskutočné prázdno. Ďakujeme tvorcom predstavenia - skupine AYA a Borisovi Lettrichovi  za vynikajúcu hudbu, texty a celkovú atmosféru, ktorá na koncerte vládla. 

  Fotografie z koncertu:

  https://picasaweb.google.com/112500037468264372633/VYCHOVNYKONCERT 

 • Stolný tenis - 1. miesto

  Dňa 5. 11. 2015 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise - kategória dievčatá na HA v Michalovciach. Tejto súťaže sa zúčastnili aj dievčatá našej školy v zložení:

  Židziková Simona - 3.B, Eľková Zuzana - 2.B a Kotusová Jana - 2.A. V silnej konkurencii 8 družstiev, družstvo našej školy obsadilo 1. miesto.

  Víťazkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy  a prajeme ešte veľa športových úspechov!

   

    Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 1  Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 2  Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 3   Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 4