Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra FV150441 monitor AOC LCD E2270wn21,5 119,70 s DPH MO42/2015 29.06.2015 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 500150562 za prepravu žiakov 90,00 s DPH 1/2015 04.11.2015 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M059/2015 za dodané lieky 85,18 s DPH 23.09.2015 Lekáreň sv. Jakuba OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2015VFA0102 za lieky 85,18 s DPH M059/2015 27.10.2015 Lekáreň sv. Jakuba OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M065/2015 kancelárske potreby 197,42 s DPH 26.10.2015 MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV20151934 kancelárske potreby 197,42 s DPH M65/2015 26.10.2015 MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 1152208293 tlačiva 61,20 s DPH 21.10.2015 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M062/2015 za kresla a stoličky 691,70 s DPH 12.10.2015 DECODOM OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2090418 za kresla a stoličky 691,70 s DPH M062/2015 12.10.2015 DECODOM OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 399 za seminár 20,00 s DPH 07.10.2015 NÚ CŽV - Regionálne pracovisko OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M042/2015 Monitor AOC LCD 119,70 s DPH 22.06.2015 GNOMA s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201511008 časpis "Friendship 23,60 s DPH 13.10.2015 Matilda Blahova - FLP OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M066/2015 náplne do tlačiarni 101,15 s DPH 26.10.2015 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva 1/2014 Revízia elektrických zariadení 3050.- s DPH 29.10.2014 Ing. Tomáš Ďurovčík OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 MH/023/2014 Oprava hav. stavu podlahovej kritiny v mierstnosti riaditeľa, sekretariátu a zborovne 2 934.72 s DPH 01.07.2014 07.07.2014 mesiac júl 2014 07.07.2014 Miron RAPAČ - MPM - STAV OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 MH/024/2014 Oprava havarijného stavu malieb stien v triedach a chodbach v budove školy 2.302.- s DPH 01.07.2014 17.07.2014 mesiac júl 2014 17.07.2014 Peter Počatko - PEBLAS OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 MH/024/2014 Oprava havarijného stavu malieb stien v triedach a chodbach v budove školy 1.651.- s DPH 01.07.2014 17.07.2014 22.07.2014 17.07.2014 Peter Počatko - PEBLAS OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M021/2014 Oprava bleskozvodu po oprave strechy poškodenej búrkou - hav. stav 1.754.22 s DPH 23.04.2014 ihneď 16.05.2014 23.04.2014 Ing. Ďurovčík - DELI OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obj. č. M023/2014 zo dňa 23.04.2014 Oprava elektroinštalácie po zamoknutí rozvádzačou - havarijný stav - búrka 1.490.77 s DPH 20.04.2014 20.04.2014 ihneď 20.04.2014 Ďurovčík Jaroslav - DELI OA Michalovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2518