Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve 1/2012 Individuálna zmluva o energetických službách zo dňa 30. 12. 2012 v znení Dodatku č. 1 dodatok s DPH 20.01.2016 Veolia Energia Komfort Košice, a. s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M077/2015 renovácia ZM HP CE 285 A 31,00 s DPH 16.12.2015 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201501174 renovácia ZM HP CE 285 A 31,00 s DPH M077/2015 04.01.2016 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 102/2015 réžia za vianočný večierok 32,86 s DPH M079/2015 22.12.2015 Gymnázium - Školská jedáleň OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 2015/311 dodávka a montáž ISSO žalúzií v telocvični 722,00 s DPH M078/2015 21.12.2015 Hdek Jozef OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M076/2015 misa a podnos 25,62 s DPH 16.12.2015 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 20150574 misa a podnos 25,62 s DPH M 076/2015 16.12.2015 Gabriel Záhorčák KARLO OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 5570021063 WinPAM - tematické školenie 20,00 s DPH 16.12.2015 IVES OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M 072/2015 za dodané pečiatky 68,00 s DPH 26.11.2015 Ing. Dušan Grigeľ OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2015/062 za zhotovenie pečiatok 68,00 s DPH M 072/2015 03.12.2015 Ing. Dušan Grigeľ OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M060/2015 ostrekovač, škrabka, nemrznuca zmes 45,00 s DPH 27.09.2015 Bukasytl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV150027 škrabka, ostrekovač kapalina, nemrznuca zmes 45,00 s DPH M060/2015 01.12.2015 Bukasytl, s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva 1/2016 dočasne užívanie priestorov na stene vo vstupnej hale s DPH 23.11.2015 IVACOM s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2007 odber el. energie z podružného merania a vodné a stočné s DPH 03.09.2007 Združená stredná škola, Partizánska 1, MI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 2510/2015 Moderné vzdelávanie - dig. vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety 2 201.28 s DPH 09.12.2015 Centrum vedecko-technických informácii OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M066/2015 náplne do tlačiarni 101,15 s DPH 26.10.2015 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka 1/2015 preprava žiakov 90,00 s DPH 22.10.2015 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 500150562 za prepravu žiakov 90,00 s DPH 1/2015 04.11.2015 ARRIVA OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M059/2015 za dodané lieky 85,18 s DPH 23.09.2015 Lekáreň sv. Jakuba OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2587