Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Objednávka M038/2017 maliarske a natieračské práce 1 000,00 s DPH 10.07.2017 Miron RAPÁČ - MPM - STAV OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 07/2017 30.06.2017 08/2017 07/2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20072017 "Oprava priestorov školy" 8,00 s DPH 07/2017
VO: Podlimitná zákazka 20072017 "Oprava priestorov školy" 8 000,00 s DPH 3.07.2017 12.07.2017 012,30hod. 07/2017 07/2017 12.07.2017 08/2017 20.07.2017 ZEPO, spol. s. r. o. OA Michalovce
Objednávka M 035/2015 chladnička 279,00 s DPH 06.05.2015 expert SK, k.s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 906110003 chladnička 279,00 s DPH 035/2015 06.05.2015 expert SK, k.s. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 2/2015 o elektronickom zasielaní faktúr s DPH 14.05.2015 GNOMA, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 201150560 cestovné náklady, náklady na vstupné 500.- s DPH 06.05.2015 MESTO Michalovce OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 1172205813 školské tlačiva 25,70 s DPH M073/2016 06.07.2017 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 18.07.2017
Objednávka M073/2016 školské tlačiva 25,70 s DPH 15.12.2016 ŠEVT, a. s. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FA1500025 kontrola BP 165,86 s DPH 08.04.2015 Štec Igor OA Michalovce
Faktúra 8/2017 maliarske a natieračské práce 1 000,00 s DPH M038/2017 18.07.2017 Miron RAPÁČ - MPM - STAV OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 25.07.2017
Faktúra 11/2017 maliarske a natieračské práce 425,00 s DPH M038/2017 26.07.2017 Miron RAPÁČ - MPM - STAV OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy 01.08.2017
Objednávka M034/2015 prezutie pneumatik 67,78 s DPH 07.05.2015 TESPOL, s.r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra FV170009 všeobecný materiál 49,58 s DPH M037/2017 24.07.2017 Marcel Lichvár OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 01.08.2017
Objednávka M065/2017 všeobecný materiál 49,58 s DPH 10.07.2017 Marcel Lichvár OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra FV170731 všeobecný materiál 56,15 s DPH M039/2017 25.07.2017 ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy 01.08.2017
Objednávka M039/2017 všeobecný materiál 56,15 s DPH 10.07.2017 ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r. o. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M020/2015 kancelárske potreby 296,44 s DPH 30.03.2015 MIPA OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2708