Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Zmluva Doplnok č. 3 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2011 SOŠT OA, Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M058/2014 zahradkárske potreby 409,20 s DPH 19.09.2014 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 140526 záhradkárske potreby 409,20 s DPH M 058/2014 24.10.2014 Poľnosev s r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M060/2014 čistiace prostriedky 84,49 s DPH 20.10.2014 MIPA, Paulína Ľudovít Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 2143779 čistiace prostriedky 84,49 s DPH M060/2014 20.10.2014 MIPA, Paulína Ľudovít Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Objednávka M 061/2014 čistiace a kancelárske potreby 194,22 s DPH 20.10.2014 MIPA, Paulína Ľudovít Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Faktúra 20143778 kancelárske a čistiace potreby 194,22 s DPH 061/2014 20.10.2014 MIPA, Paulína Ľudovít Ing. OA Michalovce Mária Maňáková hospodárka školy
Zmluva 3/2014 vyspravky a náter vonkajšej omietky na garážoch, náber hlavnej brány, bočnej brány a malého plota 900,00 s DPH 19.09.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 2/2014 vyspravky, oprava omietky, vonkajší náter okien 910,00 s DPH 01.08.2014 Jozef Kornel, fyzická osoba OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2014 za reklamnú plochu 30.-ročne s DPH 20.10.2014 INKATHERM, s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2014 prenájom za reklamnú plochu 30.-ročne s DPH INKATHERM, s. r. o. Fraňa Kráľa č. 12, Michalovce OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Doplnok č. 4 za odber el. energie a vodné - stočné s DPH 10.01.2013 SOŠT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva Doplnok č. 2 vodné a stočné z podružného merania s DPH 1012.2008 SOŠ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 071/14 za prepravu žiakov 70,00 s DPH M064/2014 26.11.2014 Kucák Štefan OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2009 zmluva o odbere el. energie z podružného merania - dielne akovtexte s DPH 01.07.2009 SOŠT OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2007 odber el. energie z podružného merania a vodné a stočné s DPH 03.09.2007 Združená stredná škola, Partizánska 1, MI OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Zmluva 1/2013 bezpečnostnotechnickej služby 150.-zaštvrťrok s DPH 23.01.2013 Tatiana GIČOVÁ OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Objednávka M077/2015 renovácia ZM HP CE 285 A 31,00 s DPH 16.12.2015 MICOM spol. s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
Faktúra 201501174 renovácia ZM HP CE 285 A 31,00 s DPH M077/2015 04.01.2016 MICOMP spol. s. r. o. OA Michalovce Ing. Anna Brhlíková riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2659