Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva licencna_zmluva s DPH 28.01.2011
Faktúra 2017064 za knihy 1 800,00 s DPH príspevok MŠ VVVaŠ SR pre šk. r. 2017/2018 na cudzí jazyk vo výške 15€ 05.09.2017 Mgr. Juliana Hadžalová SMARTKIDS MŠVVa%S SR Bratislava 11.09.2017
Faktúra 2131084 čistiace prostriedky 230,40 s DPH 09.04.2013 Paulína Ľudovít, Ing. MIPA OA Michalovce
Faktúra 2131085 kancelárske prostriedky 280,94 s DPH 09.04.2013 Paulína Ľudovít, Ing. MIPA OA Michalovce
Faktúra 20151 rev. el. zariadenia , rev. bleskozvodu, 3 050.00 s DPH 1/2014 22.01.2015 Ing. Tomáš Ďurovčík OA Michalovce
Faktúra 2013068 za právne poradenstvo 1 000,00 s DPH 10.04.2013 JUDr. Juraj Kus, advokát OA Michalovce
Faktúra OF18120239 za energetické služby 3 496,92 s DPH 11.04.2013 Dalkia Komfort, a. s. OA Michalovce
Faktúra 20130193 tonery 123,06 s DPH 11.04.2013 MICOMP spol. s.r.o. OA Michalovce
Faktúra 2013001243 rohož prenájom 41,04 s DPH 11.04.2013 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce
Faktúra 07/2013 xerox, šanony 196,81 s DPH 09.04.2013 A.E.I. Anna Ondičová, Rozličný tovar OA Michalovce
Faktúra 001/2013 maliarske a natieračské práce 1 689,00 s DPH 22.04.2013 Peter Štec OA Michalovce
Faktúra FV 130059 silon, cievka, tuk mazací 76,09 s DPH 22.04.2013 VP TECHNIKA s. r. o. OA Michalovce
Faktúra 8750022907 poplatok za telefón 73,37 s DPH 09.05.2013 Slovak Telekom, a. s. OA Michalovce
VO: Súhrná správa doprava počas VVLZ 1 645,00 s DPH 20.02.2017 a 24.02.2017 OA Michalovce
Faktúra 3080311641 TEMPO PLUS 95 55,80 s DPH 23.04.2013 SLOVNAFT, a. s. OA Michalovce
Faktúra 3130008492 za komunálny odpad 1 115,40 s DPH 29.04.2013 Mesto Michalovce OA Michalovce
Faktúra 2013001671 poplatok za rohože 41,04 s DPH 29.04.2013 Royal Business Corporation s. r. o. OA Michalovce
Faktúra FV130225 za servisné služby 278,82 s DPH 30.04.2013 Gnoma, s. r. o. OA Michalovce
Faktúra FV 130003 oprava WOLSV. CARAVELA 249,27 s DPH 30.04.2013 Bukastyl, s. r. o. OA Michalovce
VO: Súhrná správa preprava žiakov 1 645,00 s DPH 20.02.2017 a 24. 02. 2017 Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2757