Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou s DPH 26.04.2021 10.5.2021 12:00 hod. 31.12.2021 26.04.2021 OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M019/2020 maľovanie stien a náter soklov v priestoroch školy 5 988.00 s DPH 15.07.2020 15.-22.07.2020 22.07.2020 15.07.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M018/2020 Odstránenie kovových mreží a výspravky stien v šatniach 2 400,00 s DPH 15.07.2020 15.-24.07.2020 24.07.2020 15.07.2020 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M028/2020 šatňové skrine 11 449,20 s DPH 20.08.2019 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M044/2019 maľovanie a opravy stien 4 940.00 s DPH 24.06.2019 24.-26.06.2019 26.06.2019 26.06.2019 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 M0441/2019 výspravky, maľovanie a nátery stien 550,00 s DPH 24.06.2019 24.-26.06.2019 26.06.2019 26.06.2019 DoorWin, s.r.o. OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2019059 oprava zabezpečovacieho systému 2 357,76 s DPH 18.04.2019 18.4.2019 - 23.4.2019 11.06.2019 18.04.2019 AF SPIN s. r. o. OA Michalovce
VO: Súhrnná správa 2/2019 doprava na VVLZ 970,00 s DPH 28.02.2019 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa 2019027 ubytovanie a stravovanie počas LV 4 264,00 s DPH 25.02.2019 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa 4/2018 VO 0,00 s DPH 31.12.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 VO 0,00 s DPH 04.09.2018
VO: Súhrnná správa 2/2018 VO 0,00 s DPH 30.06.2018
VO: Súhrnná správa 1/2018 VO 0,00 s DPH 31.03.2018
VO: Súhrnná správa 4/2017 OA - Oprava priestorov školy - výmena 83 kusov svietidiel" 6 999.59 s DPH 20.07.2017 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa 3/2017 OA - "Oprava priestorov školy 8 000.00 s DPH 20.07.2017 OA Michalovce
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3217 "Oprava priestorov školy" 6 999,59 s DPH 11.07.2017 11.-18.7.2017 01.08.2017 20.07.2017 Ing. Jaroslav Ďurovčík, DELI OA Michalovce
VO: Súhrnná správa doprava počas VVLZ 1 645,00 s DPH 20.02.2017 a 24.02.2017 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa preprava žiakov 1 645,00 s DPH 20.02.2017 a 24. 02. 2017 Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
VO: Súhrnná správa 2/2017 zabezpečenie autobusovej dopravy 1 645.00 s DPH 13.02.2017 OA Michalovce
VO: Súhrnná správa 1/2017 LVVK 4 905.00 s DPH 03.02.2017 OA Michalovce
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/64

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
    Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
  • 056 6425593

Fotogaléria