Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Dana Kerekešová Ke Rozvrh
Riaditeľka
kerekesova.dana@centrum.sk
 
 
PaedDr. Henrieta Fecáková Fe Rozvrh
Zástupkyňa
fecak.henrieta@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Badíková Ba Rozvrh
Učiteľka
adabadik@gmail.com
 
 
Ing. Jana Bodnárová Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
bodnarova.jana@centrum.sk
 
 
Mgr. Eduard Brhlík Bh Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.B
deserteagle666@centrum.sk
 
 
Ing. Marta Fedorišinová Fd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
fedorisinova@gmail.com
 
 
PaedDr. Peter Hičo Hi Rozvrh
Učiteľ
valach444@gmail.com
 
 
Ing. Katarína Hovanová Hn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
khovanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Hreščáková Hr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
alena144@post.sk
 
 
Ing. Iveta Jalčová Ja Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: IV.A
jalcova.iveta@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kanocová Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
zuzka0310@gmail.com
 
 
Ing. Janka Kolcúnová Ko Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: III.B
jana.kolcunova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Korinková Kr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
akorinkova@centrum.sk
 
 
Mgr. Irina Leczová Le Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
leczova@gmail.com
 
 
Ing. Viera Savincová Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
savincova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Václavíková Vc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
vaclavikovae@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Várady Va Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
jando.varady@gmail.com
 
 
Ing. Lenka Vass Vs Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
cizmarikl@centrum.sk

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2019