Výchovné poradenstvo

Prihlášky na vysokú školu

Pokyny k vyplňovaniu prihlášky na VŠ

 • Študent vyplní prihlášku na VŠ, dá skontrolovať VP a potom na podpis riaditeľke školy.
 • Zoznam absolvovaných predmetov - žiadať výpis u triedneho učiteľa, alebo exportovať z IZK. Nevpisovať predmety etika a náboženstvo, ak je žiak oslobodený, tak ani telesná výchova.
 • Predmety maturitnej skúšky
 • Slovenský jazyk a literatúra
  Anglický jazyk - B1
   (Ruský jazyk B1)
 • Praktická časť odbornej zložky
  Teoretická časť odbornej zložky
 • Dôležité údaje do prihlášky:
  bakalárske - prvý stupeň
  Akademický rok: 2021/2022
  Štátne občianstvo: SR
  Štát: Slovenská republika
  Forma štúdia: denná alebo externá. Metóda štúdia: prezenčná
  Rok maturitnej skúšky: 2021 Kód strednej školy: 031953549
  Absolvovaná stredná škola: stredná odborná škola
  Názov: Obchodná akadémia
  Adresa: Kapušianska 2
  Mesto: Michalovce PSČ: 071 01
  Študijný odbor: Obchodná akadémia
  Kód študijného odboru: 6317M00
  Stupeň dosiahnutého vzdelania: 6
  Úroveň dosiahnutého vzdelania na SŠ: M - úplné stredné odborné vzdelanie

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce
  Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
 • 056 6425593

Fotogaléria