Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Galéria najlepších žiakov

Galéria najlepších žiakov

Pre školský rok 2018/2019 boli na galériu najlepších žiakov navrhnutí žiaci

s najlepšími študijnými výsledkami a najaktívnejší žiaci školy: