Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Anna Brhlíková Br Riaditeľka
brhlikova.anna@zoznam.sk
 
 
Ing. Iveta Jalčová Ja Zástupkyňa
jalcova.iveta@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Badíková Ba Učiteľka
adabadik@gmail.com
 
 
Ing. Jana Bodnárová Bo Učiteľka
bodnarova.jana@centrum.sk
 
 
Mgr. Eduard Brhlík Bh Učiteľ
deserteagle666@centrum.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Džuganová Učiteľka
dzuganova.kveta@centrum.sk
 
 
PaedDr. Henrieta Fecáková Fe Učiteľka
fecak.henrieta@centrum.sk
 
 
Ing. Marta Fedorišinová Fd Učiteľka
fedorisinova@gmail.com
 
 
PaedDr. Peter Hičo Hi Učiteľ
valach44@pobox.sk
 
 
Ing. Katarína Hovanová Hn Učiteľka
khovanova@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Hreščáková Hr Učiteľka
alena144@post.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kanocová Ka Učiteľka
zoe@minet.sk
 
 
Ing. Dana Kerekešová Ke Učiteľka
kerekesova.dana@centrum.sk
 
 
Ing. Janka Kolcúnová Ko Učiteľka
jana.kolcunova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Korinková Kr Učiteľka
akorinkova@centrum.sk
 
 
Ing. Marta Kušnírová Ku Učiteľka
kusnirova@centrum.sk
 
 
Mgr. Irina Leczová Le Učiteľka
leczova@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Marcová Ma Učiteľka
marcovalu@centrum.sk
 
 
Mgr. Marta Onderková On Učiteľka
monderkova@centrum.sk
 
 
Ing. Viera Savincová Sa Učiteľka
savincova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Václavíková Vc Učiteľka
vaclavikovae@centrum.sk
 
 
Mgr. Ján Várady Va Učiteľ
jando.varady@gmail.com
 
 
Ing. Lenka Vass Vs Učiteľka
cizmarikl@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019