Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie
 • Výchovný koncert - Trinásta komnata

  Tretí novembrový týždeň sa začal veľmi zaujímavo. Už v pondelok sme sa zúčastnili výchovného koncertu, ktorý pre nás pripravila agentúra LET ART. Pomocou hudby a hovoreného slova sme mohli nazrieť do trinástej komnaty - do sveta drog,  do ktorej túži nazrieť zo zvedavosti každý mladý človek.  Nazreli sme teda do jej útrob a zistili sme, že tam vládne neskutočné prázdno. Ďakujeme tvorcom predstavenia - skupine AYA a Borisovi Lettrichovi  za vynikajúcu hudbu, texty a celkovú atmosféru, ktorá na koncerte vládla. 

  Fotografie z koncertu:

  https://picasaweb.google.com/112500037468264372633/VYCHOVNYKONCERT 

 • Stolný tenis - 1. miesto

  Dňa 5. 11. 2015 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise - kategória dievčatá na HA v Michalovciach. Tejto súťaže sa zúčastnili aj dievčatá našej školy v zložení:

  Židziková Simona - 3.B, Eľková Zuzana - 2.B a Kotusová Jana - 2.A. V silnej konkurencii 8 družstiev, družstvo našej školy obsadilo 1. miesto.

  Víťazkam srdečne blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy  a prajeme ešte veľa športových úspechov!

   

    Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 1  Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 2  Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 3   Stolný tenis - 1. miesto - Obrázok 4

 • Červené stužky

  Jednou z mnohých aktivít, do ktorých sa zapojili naši žiaci v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky" je tvorba pohľadnice zameraná na boj proti AIDS. Školského kola sa zúčastnilo 12 žiakov. Tri víťazné práce postúpili do celoslovenského kola. 1.miesto- Lenka Hadžuriková - 3.A, 2.miesto - Natália Saboviková 1.B, 3.miesto - Simona Hlavatá 2.C. Víťazom blahoželáme.

  Červené stužky - Obrázok 1 Červené stužky - Obrázok 2 Červené stužky - Obrázok 3 Červené stužky - Obrázok 4 Červené stužky - Obrázok 5 Červené stužky - Obrázok 6

 • Červené stužky
  19. 10. 2017

  Každý rok sa študenti OA zapájajú do kampane Červené stužky. Dnešnou aktivitou bolo školské kolo výtvarnej súťaže. Zúčastnilo sa jej 10 študentov. Najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola. Veríme, že aj v tomto ročníku súťaže budeme úspešní a získame hodnotné ocenenia.

  1. miesto  Slávka Jalčová 2.A

  2. miesto Nora Kováčová 3.A

  3. miesto Timea Saboslajová 2.B

   

     Červené stužky - Obrázok 1   Červené stužky - Obrázok 2  Červené stužky - Obrázok 3

    Červené stužky - Obrázok 4 Červené stužky - Obrázok 5 Červené stužky - Obrázok 6 Červené stužky - Obrázok 7

 • TANGRAM - matematická súťaž

  TANGRAM

  4. novembra 2015 sa naši druháci N. Virčíková (2.A), J. Kotusová (2.A), J. Sidor (2.C) a D. Ihnát (2.C) zúčastnili okresného kola súťaže Tangram, kde obsadili 5. miesto. Súťaž sa konala v priestoroch Matice slovenskej v Michalovciach a organizátorom bola SZŠ Michalovce. Zúčastneným študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Workshop - Správna voľba povolania

  Dňa 20.októbra sa naša škola zúčastnila akcie "Workshop - Správna voľba povolania", ktorú zorganizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach. 

  Aj my sme sa zúčastnili tohto podujatia. Širokej verejnosti a budúcim našim spolužiakom z radov terajších deviatakov sme predstavili našu školu, vyzdvihli sme jej významné  postavenie v rámci stredných škôl v našom meste a informovali sme o profile absolventa a o širokom uplatnení v praxi po skončení našej školy. Mali sme veľa pozitívnych ohlasov a už teraz sa tešíme na našich ďalších spolužiakov. 

  Workshop - Správna voľba povolania - Obrázok 1 Workshop - Správna voľba povolania - Obrázok 2 Workshop - Správna voľba povolania - Obrázok 3Workshop - Správna voľba povolania - Obrázok 4

 • Adaptačný program pre prvákov

  V októbri začal na našej škole adaptačný program pre prvákov, ktorý organizuje "Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach.

  Cieľom tohto adaptačného programu je umožniť žiakom a ich triednym učiteľom krátko po nástupe do školy vzájomne sa lepšie spoznať, vytvoriť sociálne väzby, nájsť si miesto v kolektíve a žiakov čo najrýchlejšie zapojiť do života školy. Odstrániť problémy prechodu žiakov zo základnej školy na strednú, správne sa učiť, navodiť atmosféru tvorivej spolupráce, tolerancie a vzájomnej úcty, Odstrániť obavy z neznámeho, psychické bariéry, vysvetliť zásady zdravej životosprávy, duševnej hygieny a relaxácie.

 • Deň duševného zdravia na O Michalovce

  Deň duševného zdravia na O Michalovce

  V rámci „Dňa duševného zdravia“  pripravilo občianske združenie pre duševné zdravie "Integra" pe našich žiakov zaujímavé interaktívne aktivity pre 3. ročník pod názvom "Šaleni, no a co?"

  Dozvedeli sme sa všeličo zaujímavé o psychike, o ľudskej duši a tiež ako riešiť konflikty a ako predchádzať niektorým duševným ochoreniam.  Veľmi sa nám páčili zážitkové aktivity a tiež beseda s účastníkmi tohto podujatia. O tom, že sme boli aktívni svedčia aj naše prezentácie.

  Deň duševného zdravia na O Michalovce - Obrázok 1 Deň duševného zdravia na O Michalovce - Obrázok 2 Deň duševného zdravia na O Michalovce - Obrázok 3Deň duševného zdravia na O Michalovce - Obrázok 4 Deň duševného zdravia na O Michalovce - Obrázok 5

 • Projekty školy

  Škola je v súčasnosti zapojená do týchto projektov:

  1/ Národný projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety" - obsahová prestavba vzdelávania na SŠ s využitím inovatívnych metód a foriem výučby

  2/ Národný projekt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"

  3/ Program celoživotného vzdelávania - Program mládež v akcii " Erasmus+ (2014-2020)

  4/ Národný projekt " Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva MŠVVaŠ SR"

 • Preukaz žiaka ISIC/EURO 26

  Žiaci Obchodnej akadémie Michalovce môžu požiadať o vydanie karty ISIC/EURO 26. Všetko o karte, ako aj Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC/EURO 26 nájdeš v ľavom menu na stránke školy. Bližšie informácie u učiteľky Mgr. Kanocovej.

 • Pre žiakov 4. ročníka

  Prihlasovanie na štúdium na VŠ môžete využiť Portál vysokých škôl na elektronické prihlasovanie www.prihlaskaVS.sk.

 • aScŠkola PREMIUM

  Od 17. januára 2011 sme získali pre učiteľov učiteľskú licenciu  aScŠkola PREMIUM. Možnosť individuálneho on-line vyučovania, lepšia komunikácia, prístup k interaktívnym testom a iné.

 • Jesenná výstava a ručné práce
  27. 10. 2017

   

  Dňa 26.10.2017 pripravili naši žiaci v rámci predmetu tovaroznalectvo výstavu svojich prác zameranú na jesennú výzdobu a ručné práce.

  Okrem výstavy sme vyhodnotili najkrajšie práce.

  Výsledky súťaže jesenná výzdoba

  1. miesto Andrea Mačičková 2.B
  2. miesto Kristína Peštová  3.B
  3. miesto Bianka Vargová, Kristína Gribová 2.A

  Výsledky súťaže ručných prác

  1. miesto  Samuel Havrilko
  2. miesto Zuzana Bodorová
  3. miesto Slávka Jalčová

  Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.

    Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 1  Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 2  Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 3  Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 4   Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 5  Jesenná výstava a ručné práce - Obrázok 6

 • Deň zdravej výživy

  Dňa 6. 10. 2017 bol na našej škole Deň zdravej výživy. Viac informácií nájdete v Navigácii/Zdravý životný štýl.

   

 • Deň mlieka v školách
  27. 9. 2017

  V rámci "Dňa mlieka v školách" sme pripravili rozhlasovú reláciu o význame mlieka, mliečnych výrobkoch a pozitívnych účinkoch na organizmus. Viac o akcii si prečítate v Navigácii/Zdravý životný štýl.

 • Triedne rodičovské združenie

  Milí rodičia!

  Riaditeľstvo Obchodnej akadémie v Michalovciach Vám oznamuje, že dňa 27. septembra 2017  o 15.30 hod. sa uskutoční triedne rodičovské združenie. Zároveň zasadne Výbor rodičovského združenia v čajovni školy so začiatkom o 15.00 hod. 

  Všetci ste srdečne vítaní!

 • Milí študenti!

  Riaditeľstvo Obchodnej akadémie Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  sa uskutoční 4. septembra 2017 so začiatkom o 8,00 hod. v areáli školy. Tešíme sa na Vás a zároveň medzi nami vítame našich prvákov.

  Všetkým Vám prajeme úspešný štart do nového školského roka.

 • Dňa 2. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo súťažnej prehliadky neprofesionálnych komorných telies DIVERTIMENTO MUSICALE v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach. Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo v Spišskej Novej Vsi vyhralo zoskupenie spevákov a flautistov FLAUTO CANTABILE, ktorého členkami sú naše žiačky Slávka Jalčová 1. A a Viktória Maskaľová 1. C.  Z ich úspechu sa tešíme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

   - Obrázok 1  - Obrázok 2

 • Lyžiarsky výcvik

  V dňoch 20.02 - 24.02.2017 sa uskutočnil pre žiakov prvého ročníka základný lyžiarsky výcvik v rekreačnom stredisku Paradise v Kunerade. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 52 žiakov. Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti. Prvý a druhý deň žiaci získavali zručnosti v ovládaní lyži. Potom sa učili oblúky v pluhu, zvládali jazdu na vleku. Potom sa zdokonaľovali v zjazde na svahu podľa svojich individuálnych schopnosti. Škoda, že počasie trochu skrížilo plány naším lyžiarom a tak študenti navštívili jedne z najkrajších termálnych kúpeľov na Slovensku Rajecké Teplice v hoteli APHRODITE. Taktiež žiaci navštívili Slovenský Betlehem – krásne umelecké dielo, vyrezávane z dreva.
  Voľný čas žiaci trávili hraním biliardu alebo stolného futbalu. Po večeri samozrejme nechýbali rôzne zábavne aktivity ako napríklad – trieda baví triedu (žiaci jednej triedy museli pripraviť zábavný program), diskotéky, na ktorých sa utužoval kolektív. Posledný večer žiaci pripravili karneval a v príprave rôznych kostýmov a masok boli veľmi vynaliezaví.
  Všetci sa zhodli na tom, že lyžiarsky sa vydaril aj napriek nevyhovujúcemu počasiu. Tento lyžiarsky už sa stal minulosťou, žiaci už sú v škole, ale lyžiarsky ostane v pamäti každého z nás. A pripomínať nám tento výcvik bude množstvo fotiek v našich telefónoch.
  Cely nás pobyt je zachytený aj na fotkách našim hlavným školským fotografom p. Hičo.

  Lyžiarsky výcvik - Obrázok 1 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 2 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 3 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 4 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 5 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 6 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 7 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 8 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 9 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 10 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 11 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 12 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 13 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 14 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 15 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 16 Lyžiarsky výcvik - Obrázok 17Lyžiarsky výcvik - Obrázok 18 

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. A čo takáto práca dá študentovi? Nič nemôžete stratiť, naopak získať - skúsenosť, sebavedomie, výhru. Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol a pomáhal mu po praktickej stránke.

  17.02.2017sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti . Zúčastnilo sa 9 žiakov so svojimi prácami. 3 práce boli v ekonomickom odbore a 3 práce v odbore pedagogika , sociológia. V odbore ekonomika sa umiestnili:
  1. miesto: Ľubomíra Kizivatová a Jana Gubanecová /3.C/
  2. miesto : Miriam Bali-Hudaková /3.C/
  V odbore Pedagogika , sociológia:
  1. miesto: Nikola Hajduková /2.B/
  2. miesto : Simona Paková /2.C/
  Všetkým zúčastneným a výhercom ďakujeme za účasť a prajeme im veľa úspechov v učení.

  Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 1 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 2 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 3 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 4 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 5 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 6Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 7 Stredoškolská odborná činnosť - Obrázok 8