Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce

Prihlásenie
 • Súťaž v odpise a úprave textu na PC

  Dňa 7. 12. 2018 sa konala súťaž v odpise na rýchlosť a presnosť ako aj v úprave textu na PC. Zúčastnilo sa 11 žiakov. Najlepšími boli títo súťažiaci:

  V odpise textu na rýchlosť a presnosť:

  1.   Marcin René          3.A
  2.   Jalčová Slávka       3.A
  3.   Kažmirský Andrej    3.C

  V úprave textu pomocou korektúr:

  1.  Jalčová Slávka       3.A
  2.  Marcin René          3.A
  3.  Kažmirský Andrej   3.C

  Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

   

 • SOČ 41. ročník

  Vážení študenti, v tomto školskom roku mate možnosť sa zapojiť do 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Na nástenke SOČ /horná chodba/ sú vyvesené  odbory v ktorých môžete súťažiť. Prihláste sa u svojich vyučujúcich prípadne u metodičky SOČ - Ing. Marty Kušnírovej, do 18.12. 2018. Tešíme sa na Vás!

 • Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie Michalovce

  Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie Michalovce.

  Naši žiaci a učitelia pripravili pre žiakov 9. ročníka z rôznych základných škôl zaujímavé aktivity, ukázali im učebne a predmety, ktoré sa u nás vyučujú. Keďže sa DOD uskutočnil v predvečer Mikuláša, žiakov sprevádzali anjeli aj čerti a Mikuláš každého žiaka odmenil sladkosťou.

  Na uverejnených fotografiách sa žiaci základných škôl nenájdu, nakoľko dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) a nemáme podpísaný so základnými školami súhlas so zverejnením žiakov základných škôl.

  Veríme však, že sa žiaci dobre cítili a mnohí z nich prídu na prijímacie skúšky a zasadnú v septembri do našich lavíc. Je len na žiakovi, či si vyberie odbor obchodná akadémia alebo obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.

  Všetkým zúčastneným žiakom, výchovným poradcom aj rodičom ďakujeme, že sa tohto dňa zúčastnili.

  Našim žiakom a učiteľom ďakujeme za kreatívny prístup a realizáciu Dňa otvorených dverí. 

  Viac fotodokumentácie si môžete pozrieť na facebookovej stránke našej školy - obchodná akadémia michalovce oficiálna stránka.

 • Mikuláš na OA Michalovce

  Dňa 6. decembra 2018  žiaci tretieho ročníka pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov už rokmi zaužívanú akciu „Mikuláš na OA“. Akciu zastrešovala Školská žiacka rada pri OA Michalovce. Anjeli, čerti a Mikuláš navštívili každú triedu, rozdali sladkosti aj dobrú náladu.

  Spevácky nadané triedy odmenili Mikulášsku družinu peknou pesničkou. Akcia sa vydarila, žiaci aj učitelia si odniesli z návštevy Mikuláša pomaľované tváre, ruky a veselú myseľ.

  Rozsiahla fotodokumentácia sa nachádza na facebookovej stránke školy.

 • Imatrikulácia 2018

  Už je tradíciou, že študentská rada v spolupráci so študentmi 3. ročníka pripravujú pre prvákov imatrikuláciu. Imatrikulácia je spojená s rôznymi súťažami. Študenti majú možnosť preukázať svoje zručnosti a talent, za čo sú odmenení sladkou odmenou. Teraz už  je na našich prvákoch, ako si poradia so štúdiom na našej OA.

  Želáme im veľa úspechov.

 • Literárny Lučenec2018

  Dňa 21.11.2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárny Lučenec 2018". Naša žiačka Slávka Jalčová, 3. ročník,  získala  za nekonvenčný prístup k literárnej tvorbe prestížnu Cenu primátorky mesta Lučenec. Akcia Novohradskej knižnice bola ukážkou profesionálnej prípravy a prezentácie literárnej tvorby autorov bez obmedzenia veku. 

  Víťazke blahoželáme.

 • Tangram

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v skladaní Tangramu, ktoré organizovala Stredná zdravotnícka škola Michalovce. Náš tím v zložení Slávka Jalčová, Veronika Kočerhová a Lenka Molčanyiová sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Rozhodlo o tom až rozstrelové kolo, v ktorom bol obrazec mimo súťažných úloh. K výhre blahoželáme.

 • This is 21 – Priprav sa na 21. storočie

  This is 21 – Priprav sa na 21. storočie. Program pre mladých ľudí, ktorého cieľom je poukázať na potrebu rozvoja zručností 21. storočia. V rámci programu do škôl  vo svojom rodnom meste zavítali inšpiratívne osobnosti zo sveta biznisu. Motivovali študentov k tomu, aby využili svoj potenciál a neustále na sebe pracovali.

  Našu školu Obchodnú akadémiu  navštívil  Ing. Juraj Girman – Vice President Telecom IT T-Systems Košice. Na základe svojho životného príbehu porozprával o ceste, ktorá ho doviedla  k úspechu a postaveniu.  Hovoril, ako získať a rozvíjať kľúčové zručnosti, hodnoty a postoje, aby sa mladý človek dokázal presadiť a uspieť v 21. storočí. Podujatia sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. 

  Ďakujeme za poučné myšlienky a slová, ktoré si všetci odniesli z príjemného stretnutia.

   

 • SÚŤAŽ: Viem, čím budem a prečo

   

  Premýšľali ste nad tým, čím by ste chceli byť až vyrastiete? Tí, ktorí v tom mali jasno, sa zapojili do 4. ročníka súťaže „Viem, čím budem a prečo“, ktorú organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s portálom www.skola.sk, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. a projektom Modrá škola.

  Úlohou IV. kategórie bolo napísať esej, ako si žiaci predstavujú svoje ideálne budúce povolanie. Súťaže sa zúčastnila aj Slávka Jalčová, žiačka 3. ročníka s prácou Moje rozhodnutie. Umiestnila sa v celoslovenskej súťaži na krásnom 2. mieste.  

  Akcia bola úžasná, spojená s výstavou Bibliotéka, Pedagogika v bratislavskej Inchebe. Celé vyhodnotenie moderovala Bibiána Ondrejková, herečka a spisovateľka.

  Celú súťažnú esej  Slávky Jalčovej si môžete prečítať na stránke SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu:

  http://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-viem-cim-budem-a-preco/vysledky-4-rocnik/

 • Záložka do knihy spája stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov

   

  Táto mimoriadna akcia, ktorou sme si pripomenuli 100 rokov od vzniku Československa, priniesla medzi našich žiakov nielen trochu histórie, ale aj kreativitu. Zamyslieť sa nad tým, ako vývoj republiky postupoval, čo všetko sa za tých 100 rokov udialo, bolo veľmi inšpiratívne aj z hľadiska osobností, ktoré žiaci preniesli do záložiek. Táto téma nás sprevádzala aj niektorými vyučovacími predmetmi, tvorbou a aj rozhovormi o tom, ako potešíme našimi záložkami žiakov partnerskej školy. So záložkami sme navštívili aj krásnu akciu k tejto udalosti v našom meste „Človek vo víre dejín“ a urobili sme si zopár záberov. S nostalgiou sme sa preniesli do minulosti aspoň prostredníctvom historických dokumentov, kníh, dokladov, starých papierových peňazí, mincí, búst a obrazov.

 • E - test

  Dňa 25. 10. 2018 sa zúčastnili e - testovania z matematiky študenti prvého ročníka . Výsledky dopadli veľmi dobre.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 27. 09. 2018 sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie so začiatkom o 15.30 hod. Všetci rodičia sú srdečne vítaní.

   

 • O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA - celoslovenská literárna súťaž

   

  Dňa 17. mája 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie jubilejného XX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže 2018 "O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA" organizovanej Literárnym klubom Bernolák v Trnave. 

  Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii - próza Čestné uznanie.  K úspechu gratulujeme.

 • Projekt Erasmus+

  Výberové   kritéria  pre záujemcov  na absolvovanie  zahraničnej  stáže   v  Miláne, Taliansko v rámci  projektu  Erasmus +,   ktorý  je podporovaný Európskou  úniou .

  Predpokladaný  termín  absolvovania  stáže   september – október.

  Bližšie informácie a vyplnenú prihlášku odovzdá každý záujemca koordinátorovi projektu Mgr. Leczovej Irene alebo triednym učiteľom do 20. mája 2018.

  Prihlášku nájdete na stránke www.oami.sk pod záložkou Projekty.

 • Celoslovenská literárna súťaž "Múdra príroda 2018"

  Dňa 30. apríla 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže organizovanej Slovenkou agentúrou životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Študentka našej školy Slávka Jalčová obsadila v II. kategórii: autori od 15 do 19 rokov 3. miesto. Literárnej súťaže sa celkovo zúčastnilo 89 prác.  Z úspechu sa veľmi tešíme a víťazke gratulujeme.

 • Regionálna súťaž o najlepší podnikateľský plán

  Dňa 26. apríla 2018 sa študentky tretieho ročníka Obchodnej akadémie, Kapušianska 2, Michalovce Simona Paková a Nikola Hisemová zúčastnili regionálnej súťaže o najlepší podnikateľský plán, ktorý každoročne poriada Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, v spolupráci s Obchodnou akadémiou, Watsonova 61, Košice. So svojím podnikateľským plánom: Tetovacie štúdiou HOLLYSKIN TATTOO, s. r. o. ktorého odbornou konzultantkou bola Ing. Dana Kerekešová, získali v silnej konkurencii krásne 2. miesto. 

  Víťazkám srdečne blahoželáme!

 • Valentínsky ples

  Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnil Valentínsky ples Obchodnej akadémie Michalovce. Úspešná akcia plná zábavy a tanca. Vydarená akcia žiakov Aplikovanej ekonomiky pod vedením Ing. Bodnárovej. 

  Tešíme sa na Valentínsky ples v ďalšom školskom roku. 

 • "Mladý účtovník" - školská olympiáda

  Dňa 22. 02. 2018 sa uskutočnila školská olympiáda "Mladý účtovník 2018". Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov - 2 žiaci z 3. ročníka a 8 žiakov zo 4. ročníka.

  Umiestnenie žiakov je následovné:

  1. miesto        Ondrej Kižik        4.A

  2. miesto        Zuzana Eľková     4.B

  3. miesto        Erika Budišová     4.A

                         Simona Hlavatá   4.C

  Na regionálne kolo olympiády Mladý účtovník postupujú Kižik a Eľková. Výhercom blahoželáme a držíme palce.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Dňa 22.02.2018 sa uskutočnila súťaž naších študentov v SOČ. Zúčastnilo sa 12 žiakov, ktorí obhajovali 7 prác v štyroch odboroch.Do obvodného kola postupujú tieto práce:

  v odbore Potravinárstvo  Michaela Gazdočková /2.C/ s prácou Lokálne potraviny

  v odbore Tvorba učebných pomôcok Slávka Jalčová /2.A/ s prácou Finančná gramotnosť

  v odbore Ekonomika a riadenie Bicková Aneta /3.A/  a Kužmová Anna /3.A/ s prácou Cestovná kancelária / podnikateľský plán /

  v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia Hajduková Nikola /3.B/ a Saboviková Natália /3.B/ s prácou Ženy a manažment

                                                                        

  Postupujúcim srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili.

   

 • Celoslovenská internetová súťaž s názvom zaujímavosti na tému: šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie v Európe

  Úspech žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach ocenený priamo usporiadateľmi RPIC Trebišov. Naši žiaci sa z celkového počtu zapojených žiakov (709) umiestnili na najvyšších miestach. Získali sme 1. miesto Slávka Jalčová 2. A, 4. miesto Kristína Čermáková 3. C  a tiež 7. miesto Samuel Tóth 2. C.

  Z úspechu našich žiakov sa tešíme a gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom.

  Fotka je stiahnutá priamo zo stránky iRPIC Trebišov.